ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας
με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας θα συμμετέχει με συμπόσιο στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, 8-11 Νοεμβρίου 2018.

Το συμπόσιο του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει τίτλο «Υποστηρίζοντας ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον» και θα πραγματοποιηθεί με διοργανωτή- πρόεδρο τον Σωτήρη Λαϊνά, Συντονιστή των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, και συζητητή τον Φοίβο Ζαφειρίδη, Επιστημονικά Υπεύθυνο των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Περίληψη συμποσίου:

Το πρόβλημα της εξάρτησης από νόμιμες είτε παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες και οι συμπεριφορικές εξαρτήσεις αποτελούν σοβαρά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και αφορούν ένα σημαντικό αριθμό πολιτών. Στο πέρασμα των ετών το πρόβλημα της εξάρτησης έχει διαφοροποιηθεί, καθώς περισσότεροι άνθρωποι, με διαφορετικές ανάγκες και πολλαπλά προφίλ αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη διεύρυνσης των υφιστάμενων προτάσεων υποστήριξης / απεξάρτησης, προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός των άμεσα ενδιαφερομένων. Σε αυτό το πλαίσιο οι προτάσεις οι οποίες βασίζονται στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων και αξιοποιούν την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας παράγουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά και Σητεία αποτελούν τη μοναδική κρατική πρόταση απεξάρτησης με ανάλογα χαρακτηριστικά. Στο παρόν συμπόσιο παρουσιάζονται ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει έρευνες δράσης για τις ακολουθούμενες μεθοδολογίες υποστήριξης στα προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη παρουσίαση αφορά στη μεθοδολογία υποστήριξης εξαρτημένων με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα των ετών και έχει αποτυπωθεί μέσα από μακρόχρονη έρευνα δράσης. Η δεύτερη αφορά στα χαρακτηριστικά της διαμορφωθείσας διαδικασίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και παράλληλα σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Η τρίτη παρουσίαση αφορά στην παρουσίαση μιας εν εξελίξει έρευνας δράσης η οποία αφορά σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του πεδίου των εξαρτήσεων στη χώρα μας: στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη μελών προγραμμάτων υποκατάστασης με στόχο την πλήρη απεξάρτηση και την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Όλες οι εργασίες στο παρόν συμπόσιο δίνουν έμφαση τόσο στα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εξαρτημένων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, όσο και στα στάδια δημιουργίας και εξέλιξης τους.

Αναλυτικότερα, οι εισηγήσεις στο πλαίσιο του συμποσίου:

– Ανθρωποκεντρικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων: Μεθοδολογίες υποστήριξης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Αλέξανδρος Γεωργίου, Σωτήρης Λαϊνάς, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.

– Η εμπειρία των ατόμων με «συνυπάρχουσες δυσκολίες» στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης.

Ισμήνη Καραμπίλια, Ευαγγελία Φιλίππου, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.

– Η ανάδειξη νέων μεθοδολογιών επανένταξης μελών προγραμμάτων υποκατάστασης στο πλαίσιο συνεργασίας «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης και προγραμμάτων υποκατάστασης.

Σωτήρης Λαϊνάς, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ. Σοφία Νερολιάτσου, Ο.ΚΑ.ΝΑ. Λάρισας. Μανώλης Χαλεπούδης , Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, 17.00-18.30, στην Αίθουσα Σκουβαρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.