ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Αυτοβοήθεια / Αλληλοβοήθεια

To Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας από την αρχή της λειτουργίας του υλοποιεί δράσεις διάχυσης της έννοιας και των πρακτικών εφαρμογών της ιδέας της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας για διάφορα ζητήματα υγείας και ψυχοκοινωνικά ζητήματα. Οι εν λόγω δράσεις του προγράμματος αφορούν:

  • την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας σε πρωτοβουλίες πολιτών με ζητήματα εξάρτησης και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που ενδιαφέρονται να συστήσουν ανάλογες ομάδες (μέσω σεμιναρίων, επικουρικού υλικού, διαρκούς πλαισίωσης κτλ)
  • την εκπαίδευση λειτουργών υγείας και άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών με ζητήματα υγείας στην έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας
  • την υποστήριξη ομάδων που ήδη λειτουργούν για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας τους
  • την υποστήριξη παλαιών και νέων ομάδων αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας σε πρακτικά ζητήματα (παροχή χώρου, υλικοτεχνική υποστήριξη κτλ.)

Με τον όρο αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια εννοούμε την ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Βασικό χαρακτηριστικό της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας είναι η αυτενέργεια και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας που τείνει να χαρακτηρίζει σήμερα τη στάση των πολιτών σε ζητήματα υγείας.

Μια ομάδα αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας δημιουργείται από άτομα που έχουν βιώσει το ίδιο πρόβλημα ή την ίδια κατάσταση στη ζωή τους, είτε άμεσα, είτε μέσα από την οικογένεια ή τους φίλους τους. Το να μοιράζονται τις εμπειρίες, τους βοηθάει να δώσουν ο ένας στον άλλο μια αμοιβαία υποστήριξη μοναδικής ποιότητας και να αντλήσουν πρακτικές πληροφορίες και τρόπους αντιμετώπισης σε σχέση με το πρόβλημά τους. Οι ομάδες είναι αυτοδιαχειριζόμενες και λειτουργούν από και για τα μέλη.