ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εκπαίδευση λειτουργών υγείας

Από την έναρξη της λειτουργίας του το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έθεσε ως έναν από τους βασικούς του στόχους την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση λειτουργών υγείας και πολιτών άλλων ειδικοτήτων στην έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι διττός: η ανάπτυξη ανάλογων παρεμβάσεων στους χώρους ευθύνης των ενδιαφερομένων λειτουργών υγείας και η ενίσχυση του δικτύου του προγράμματος με ανάλογες δομές, υπηρεσίες και πρόσωπα κλειδιά στην κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένοι κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.