ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετέχει από το 2005 ως τακτικό μέλος εκ μέρους της Ελλάδας, στο ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών υγείας για την προαγωγή της αυτοβοήθειας. Το συγκεκριμένο δίκτυο δραστηριοποιείται τα τελευταία τριάντα χρόνια και απαρτίζεται από κοινωνικούς επιστήμονες και επιστήμονες υγείας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που εργάζονται σε οργανισμούς που στοχεύουν στην υποστήριξη ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για διάφορα ζητήματα υγείας. Στόχος του δικτύου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών για την υποστήριξη ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για ζητήματα υγείας.

Ανά διετία πραγματοποιείται μια Ευρωπαϊκή Συνάντηση στην οποία συμμετέχουν εθνικοί εκπρόσωποι από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στη Συνάντηση πέρα από την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας συζητούνται και οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της υποστήριξης των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για ζητήματα υγείας. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ανέλαβε την οργάνωση της 13ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε 13 έως 16 Μαΐου 2015 στα Χανιά και είχε τίτλο «Οι ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και η προαγωγή της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας σε μεταβατικές εποχές στην Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές για τις ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και τους επαγγελματίες υγείας του πεδίου».