ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Υποστήριξη δημιουργίας ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία υποστήριξης δημιουργίας και λειτουργίας ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία βασίζεται στις σύγχρονες μεθοδολογίες που ακολουθούνται διεθνώς και περιλαμβάνει:

  • σεμινάρια στους ενδιαφερόμενους,
  • παροχή επικουρικού υλικού,
  • διαρκή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και μετά τη δημιουργία της ομάδας,

Το πρόγραμμα έχει υποστηρίξει τη δημιουργία και στη συνέχεια τη λειτουργία ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας άμεσα ενδιαφερομένων και συγγενών στα εξής πεδία: Μεσογειακή Αναιμία, Νεανικός Διαβήτης, Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Νεοπλασματικές Ασθένειες, Αναπηρίες, Μαθησιακές Δυσκολίες, Κακοποίηση, Χρήση Ψυχοτρόπων Ουσιών, Μη Φαρμακευτικές Εξαρτήσεις, Ψυχική Υγεία.