ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας
με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Υποστήριξη δημιουργίας ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία υποστήριξης δημιουργίας και λειτουργίας ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία που περιλαμβάνει σεμινάρια στους ενδιαφερόμενους, παροχή επικουρικού υλικού, διαρκή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και μετά τη δημιουργία της ομάδας, η οποία βασίζεται στις σύγχρονες μεθοδολογίες που ακολουθούνται διεθνώς. Το πρόγραμμα έχει υποστηρίξει τη δημιουργία και στη συνέχεια τη λειτουργία ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας άμεσα ενδιαφερομένων και συγγενών στα εξής πεδία: Μεσογειακή Αναιμία, Νεανικός Διαβήτης, Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Νεοπλασματικές Ασθένειες, Αναπηρίες, Μαθησιακές Δυσκολίες, Κακοποίηση, Χρήση Ψυχοτρόπων Ουσιών, Μη Φαρμακευτικές Εξαρτήσεις, Ψυχική Υγεία.