ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας
με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εισαγωγικό Σεμινάριο Κριτικών Προσεγγίσεων στις Εξαρτήσεις

Περιγραφή: Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την εισαγωγή στις βασικές θεματικές του πεδίου των εξαρτήσεων με βάση τις σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου. Οι βασικές θεματικές που προσεγγίζονται στο πλαίσιο του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του προβλήματος της εξάρτησης και των προσπαθειών αντιμετώπισης του.
  • Δράση Ουσιών και Επιδημιολογία του προβλήματος της εξάρτησης σήμερα.
  • Αιτιοπαθογένεια του προβλήματος της εξάρτησης.
  • Επαγγελματικές προτάσεις αντιμετώπισης.
  • Η πρόταση της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.
  • Η πρόληψη της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
  • Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου όσοι/ες ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό για τη συμμετοχή στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες και φοιτητές σχολών κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας. Οι θεματικές του σεμιναρίου συνοδεύονται από προτεινόμενη βιβλιογραφία την οποία οι συμμετέχοντες/ούσες οφείλουν να έχουν μελετήσει προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Χρόνος πραγματοποίησης του σεμιναρίου: Εντός του Οκτωβρίου του 2014 (Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 30/9/2014).

Τόπος πραγματοποίησης του σεμιναρίου: Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια του σεμιναρίου: Η συνολική του διάρκεια είναι 20 ώρες. Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μορφή εντατικού εργαστηρίου σε δύο διήμερα ή ένα τριήμερο.

Βεβαίωση Συμμετοχής: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι για το Εισαγωγικό Σεμινάριο Κριτικών Προσεγγίσεων του πεδίου των Εξαρτήσεων και Παρουσίασης της Φιλοσοφίας και Λειτουργίας των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας θα πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση συμμετοχής στο e-mail: lainas@selfhelp.gr, έως τις 30/9/2014.

Στο κείμενο του e-mail πέρα από τη συμμετοχή τους θα πρέπει να δηλώνουν τα εξής: Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα (οι τελειόφοιτοι δηλώνουν το έτος φοίτησης), τηλέφωνο, τόπο κατοικίας, φορέας εργασίας (αν υπάρχει).

Τέλος, θα πρέπει να επισυνάπτουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ετικέτες: Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο