ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, θα βρίσκεται με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» στην Παραλία Σητείας στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας από τις 18:00 έως τις 21:00. Συντιόμαστε μικροί και μεγάλοι και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα για να παίξουμε με τα «Παιχνίδια του Κόσμου».

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, που λειτουργεί στην πόλη της Σητείας από το 2008, υποστηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ουσίες, καθώς και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το Πρόγραμμα είναι «στεγνό» (δε χορηγεί υποκατάστατα), ανοιχτό, απευθύνεται σε ενήλικες και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα αναπτύσσει στην κοινότητα της Σητείας δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορα υποσυστήματα της πόλης όπως οικογένεια, σχολεία, φορείς, συλλογικότητες και στοχεύουν τόσο στο σύνολο του μαθητικού και νεανικού πληθυσμού, είτε κάποιο άτομο έχει αρχίσει τον πειραματισμό με τις ουσίες είτε όχι, όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Βασική θέση του Προγράμματος αποτελεί το ότι η εξάρτηση καθώς και άλλα ψυχκοινωνικά προβλήματα είναι ζητήματα που οφείλουν να βρίσκουν απάντηση μέσα από διαρκή παρέμβαση και δράση, οι οποίες προτείνουν διαφορετικές αξίες και πρότυπα ζωής και στοχεύουν στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών των προβλημάτων αυτών και κυρίως στην πρόληψή τους.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών είναι μια ημέρα που οφείλει να αποτελεί αφορμή για δράση και ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του προβλήματος της εξάρτησης και όχι μια μεμονωμένη ημέρα εορτασμού και ανάδειξης ενός προβλήματος που υπάρχει στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.

Επομένως, το μήνυμα που χρειάζεται να προωθεί μια τέτοια ημέρα σχετίζεται άμεσα με την πρόληψη καθώς και με την προαγωγή αξιών που οδηγούν σε ένα διαφορετικό πρότυπο ζωής όπου το άτομο δεν έχει ανάγκη τη χρήση ουσιών για τη διαχείρηση των δυσκολιών της ζωής του. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω αξίες οδηγούν και σε μια διαφορετική κοινωνία, όπου κατέχουν κεντρική θέση οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, η συλλογικότητα και αναδύονται νέα διαφορετικά πρότυπα ζωής.

Αξίες όπως η συνεργατικότητα, η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία που προάγουν οι δράσεις με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Συνεπώς, το παιχνίδι, ως μέσο κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης, είναι δυνατό να αποτελέσει φορέα αυτού του μηνύματος και αφορμή για μια άλλου είδους αλληλεπίδραση.

Για αυτό το λόγο σας καλούμε την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 18.00 στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, να συζητήσουμε και να παίξουμε όλοι μαζί με τα «Παιχνίδια του Κόσμου».

Ετικέτες: ευαισθητοποίηση, κοινότητα, παιχνίδια του κόσμου, Σητεία