ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εκπαίδευση – Έρευνα

Το πρόγραμμα πραγματοποιεί δράσεις εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, καθώς και στη φιλοσοφία και στις πρακτικές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στα ζητήματα υγείας. Οι δράσεις εκπαίδευσης απευθύνονται σε φοιτητές, σε κοινωνικούς επιστήμονες, σε επαγγελματίες υγείας, σε άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και στο γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, το πρόγραμμα διενεργεί ή υποστηρίζει έρευνες για τα παραπάνω ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αιτιοπαθογένεια των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αποδομείται ο παραδοσιακός ρόλος των ειδικών και προσεγγίζονται διαφορετικά παραδείγματα παροχής βοήθειας. Η εκπαίδευση στοχεύει σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ζητημάτων Υγείας, με έμφαση στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και στη δημιουργία λειτουργών υγείας ικανών να αναλάβουν ρόλο εμψυχωτή σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στη συνεργατική μάθηση, στην αντικατάσταση του παραδοσιακού ρόλου του διδάσκοντα με αυτόν του συμβούλου και στην άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.