ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Έρευνα

Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις και Αυτοβοήθεια στον τομέα των Εξαρτήσεων. Το παράδειγμα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο Α.Π.Θ.

Λαϊνάς, Σ. (2013). Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις και Αυτοβοήθεια στον τομέα των Εξαρτήσεων. Το παράδειγμα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο Α.Π.Θ. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ψυχολογίας.  

READ MORE
Alcoholics and narcotics anonymous: A radical movement under threat

Zafiridis, Ph. & Lainas, S. (2012). Alcoholics and narcotics anonymous: A radical movement under threat. Addiction  Research and Theory, 20(2): 93-104. Pre-peer reviewed version.

READ MORE
Discussing how the danger of losing radicalism, amongst AA and NA groups, can be avoided

Zafiridis, Ph. & Lainas, S. (2012). Discussing how the danger of losing radicalism, amongst AA and NA groups, can be avoided. Addiction Research and Theory, 20(2): 109-110. Pre-peer reviewed version.

READ MORE
The SYNANON Self Help Organization and its Contribution to the Understanding and Treatment of Addiction

Zafiridis, Ph. (2011). The SYNANON Self Help Organization and its Contribution to the Understanding and Treatment of Addiction. Therapeutic Communities, 32(2): 125-141.

READ MORE
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας: Απολογισμός Έργου 2011

Στο συνημμένο αρχείο μορφής acrobat reader μπορείτε να βρείτε τον Απολογισμό Έργου του έτους 2011.

READ MORE
Report: Eleventh European Expert Meeting on Self-Help Support

Πρακτικά του 11ου European Expert Meeting on Self-Help Support που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου 2011 στην Järvenpää της Φινλανδίας με τη συμμετοχή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

READ MORE
Self-Help Groups / Organizations and Self-Help Promotion in Greece. National Report 2009

Παρουσίαση στο 10ο European Expert Meeting on Self-Help Support που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 4 Σεπτεμβρίου 2009 στο Bερολίνο της Γερμανίας με τη συμμετοχή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

READ MORE
1
2
3
4