ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Σεμινάρια στο γενικό πληθυσμό

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υλοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το φαινόμενο της εξάρτησης με έμφαση στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου και για τη φιλοσοφία και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων εστιασμένων στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. εκπαιδευτικοί, νομικοί). Εισηγητές των σεμιναρίων είναι τα στελέχη των προγραμμάτων. Η συμμετοχή στα σεμινάρια, όπως και σε όλες τις δράσεις των προγραμμάτων, είναι δωρεάν.