ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εισαγωγικός κύκλος εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

Ο εισαγωγικός κύκλος εκπαίδευσης αποτελεί έναν αυτόνομο σεμιναριακό κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 30 διδακτικών ωρών. Ο κύκλος αυτός καλύπτει τις βασικές ενότητες του πεδίου των εξαρτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

  • Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του φαινομένου της εξάρτησης
  • Εισαγωγή στις κριτικές προσεγγίσεις του φαινομένου της εξάρτησης
  • Κριτική προσέγγιση της δράσης των ψυχοτρόπων ουσιών
  • Επιδημιολογικά στοιχεία για τα είδη των εξαρτήσεων και την εξάπλωσή τους στη σύγχρονη εποχή
  • Εισαγωγή στις θεωρίες αιτιοπαθογένειας του φαινομένου της εξάρτησης
  • Εισαγωγή στις πρακτικές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (επαγγελματικές προτάσεις και προτάσεις αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας)
  • Εισαγωγή στις προσεγγίσεις πρόληψης των εξαρτήσεων

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται σε διάστημα 2-3 μηνών και περιλαμβάνει 2 διήμερα σεμινάρια που θα λαμβάνουν χώρα στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας στη Ραψάνη Λάρισας.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Το μοναδικό κόστος (30 ευρώ ανά άτομο σε κάθε διήμερο) αφορά αποκλειστικά στα λειτουργικά έξοδα του χώρου διεξαγωγής των σεμιναρίων καθώς και το πρωινό γεύμα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης με το πέρας του σεμιναρίου.

Σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται τακτικά στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.