ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Ζαφειρίδης, Φ. (1998). Με αφορμή τα 15 χρόνια από την ίδρυση της Ιθάκης. Οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα. Το ιστορικό τη ίδρυσης, προβλήματα, προοπτικές. Περιοδικό Αντί