ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ψυχική ΥΓΕΙΑ, τ. 8: Ο Λόγος των Αποκλεισμένων

Το περιοδικό εκδόθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2009 στο πλαίσιο του Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια 2000-2008, Μέτρο 1.4 (Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας).