ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Παρεμβάσεις πρόληψης

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας αναπτύσσει στην τοπική κοινωνία δράσεις με κύριο στόχο την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι δράσεις πρόληψης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας ανήκουν στις τρίτης γενιάς παρεμβάσεις πρόληψης, που έχουν δείξει πιο συνεπή αποτελέσματα. Οι παρεμβάσεις αυτές στόχο έχουν την προαγωγή της υγείας του ατόμου συνολικά μέσα από συλλογικές δράσεις που εμπλέκουν το σύνολο της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς), καθώς και της τοπικής κοινότητας (οικογένεια, σχολείο, συλλογικότητες, φορείς και υπηρεσίες, ΜΜΕ).

Ορισμένες από τις γενεσιουργές αιτίες της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, όπως η βία στα σχολεία, η σχολική διαρροή, ο νεανικός αλκοολισμός, η εφηβική κατάθλιψη κ.α., είναι η αποξένωση και η απομόνωση του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία, οι επιφανειακές σχέσεις των ανθρώπων, ο έντονος ανταγωνισμός, τα καταναλωτικά πρότυπα και η απομάκρυνση του ατόμου από τις πραγματικές του ανάγκες. Συνεπώς, η πρόληψη οφείλει να έχει στόχο την άμβλυνση των αιτιών αυτών μέσα από συλλογικές δράσεις που στοχεύουν άμεσα στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, την επικοινωνία, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τη συνεργατικότητα, την ανάληψη ευθυνών, τη φιλία, την αγάπη και την υποχώρηση του ατομικιστικού προτύπου ζωής. Αυτοί είναι και οι στόχοι των δράσεων που αναπτύσσει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στην κοινότητα, δράσεις στις οποίες είναι ουσιώδης η εμπλοκή γονέων και εκπαιδευτικών που αποτελούν τα βασικά υποστηρικτικά δίκτυα παιδιών και εφήβων.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στα χρόνια που λειτουργεί έχει δημιουργήσει μια παράδοση στην πραγματοποίηση δράσεων στην τοπική κοινότητα, οι οποίες έχουν μεγάλη συμμετοχή και αποδοχή από τους πολίτες. Επιπλέον, έχει πλέον θεμελιώσει στην κοινότητα ουσιαστικές συνεργασίες με πολίτες, φορείς, σχολεία και συλλογικότητες, με τους οποίους σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολλές από τις δράσεις του προγράμματος. Ταυτόχρονα, πολλές από τις ομάδες ανθρώπων με τις οποίες συνεργάζεται το πρόγραμμα, πέρα από τις από κοινού δράσεις, πραγματοποιούν διάφορες δράσεις ανεξάρτητα, λειτουργώντας ως πυρήνες αυτενεργούντων πολιτών.