ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε θέματα Έμφυλης Βίας (2ος κύκλος)

Το επίκαιρο θέμα της έμφυλης βίας και των κακοποιητικών σχέσεων σε κάθε περιβάλλον (οικογενειακό, εργασιακό, φιλικό, δημόσιο, κ.α.), το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εργαζόμενες, γυναίκες-μέλη όλων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας με στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θεσσαλονίκης, έπειτα από την κατατοπιστική και πολύ χρήσιμη εισήγησή τους, σήμερα 28/01/2021 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
Η δεύτερη συνάντηση ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (WomenSOS.gr).
Ευχαριστούμε το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών για την αμέριστη και διαχρονική υποστήριξη και διαθεσιμότητά τους, τις εισηγήτριες Γεωργία Τερζόγλου (Ψυχολόγο) και Στέλλα Χασιρτζόγλου (Νομικό) για τις σημαντικές πληροφορίες, την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε και την υποστήριξη που παρέχουν στα μέλη μας.

Ετικέτες: έμφυλη βία, ευαισθητοποίηση, Σεμινάριο