ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ

Συμμετοχή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ με:

α) διοργάνωση συμποσίου με τίτλο:
Δουλεύοντας με την κοινότητα και τους άμεσα ενδιαφερόμενους με ένα χειραφετητικό προσανατολισμό: Η αξιοποίηση των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διάφορα κριτικά ρεύματα σε πεδία όπως Κλινική και η Κοινοτική Ψυχολογία, με κοινά χαρακτηριστικά και ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Τα κοινά χαρακτηριστικά αφορούν στην έμφαση στο συμμετοχικό σχεδιασμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων με τη χρήση των πρακτικών της έρευνας δράσης, στην αξιοποίηση της βιωματικής γνώσης των άμεσα ενδιαφερομένων και των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας, την τροποποίηση του μοντέλου παροχής βοήθειας προς ένα μοντέλο υποστήριξης προς την αυτοοργάνωση. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από ένα συμπαγές πλαίσιο αξιών και στόχων όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η προσωπική και συλλογική ευημερία και η χειραφέτηση όλων των εμπλεκομένων στις παρεμβάσεις. Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Π.Π.Α.) του Α.Π.Θ. αποτελούν ένα εγχείρημα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, που βασίζεται στις παραπάνω προσεγγίσεις.

Στο παρόν συμπόσιο παρουσιάζονται ολοκληρωμένες έρευνες δράσης και εν εξελίξει δράσεις με βάση αυτή τη λογική στα Π.Π.Α. Οι εισηγήσεις αφορούν στη συγκρότηση εναλλακτικών μεθοδολογιών αντιμετώπισης ή πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας με άξονα τις πρακτικές αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Η πρώτη, βασισμένη σε μακρόχρονη έρευνα δράσης, περιγράφει τη διαδικασία δόμησης του Π.Π.Α. Θεσσαλονίκης με βάση αρχές της Κοινοτικής Ψυχολογίας και την ακολουθούμενη μεθοδολογία υποστήριξης εξαρτημένων, με βάση τις αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας/ Ψυχοθεραπείας. Η δεύτερη, βασισμένη σε διετή έρευνα δράσης στο Π.Π.Α. Σητείας, επιχειρεί να σκιαγραφήσει έναν διαφορετικό τρόπο δόμησης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη, ο οποίος βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Η τρίτη, παρουσιάζει τα κρίσιμα ερωτήματα που αναδύονται από την εργασία στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης πρώην εξαρτημένων. Αντίθετα με τις κυρίαρχες μηχανιστικές προσεγγίσεις, η διαδικασία της κοινωνικής ένταξης οφείλει να αποκτά χειραφετητικά χαρακτηριστικά και παράλληλα να στρέφεται προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Η τέταρτη, αφορά στην νέα δράση των Π.Π.Α. η οποία σχετίζεται με την προαγωγή των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ζητήματα υγείας, παρουσιάζει την ακολουθούμενη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης της παρέμβασης.

Εισηγήσεις:
1. Λαϊνάς, Σ.[1] «Μεθοδολογίες δόμησης και λειτουργίας ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων με άξονα τις πρακτικές αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας»
2. Αδαμοπούλου, Ε. [2] & Γαβριηλίδου, Δ. [3] «Αξιοποιώντας τις αρχές της κοινοτικής ψυχολογίας στις παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών»
3. Φραγκιαδάκης, Κ. [4] «Απεξάρτηση και κοινωνική ένταξη: πλαίσιο, μεθοδολογία, εμπειρίες και πρακτικές»
4. Δημητριάδου Κ. [5] & Λαϊνάς, Σ. «Δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στους άμεσα ενδιαφερόμενους στα ζητήματα υγείας: Μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων προαγωγής των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ζητήματα υγείας»
Οργανωτής συμποσίου: Λαϊνάς Σωτήρης
Συζητήτρια: Δικαίου Μαρία [6] [1] Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων, Διδάκτωρ Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Συντονιστής Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.
[2] Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας
[3] Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας
[4] Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων, Διοικητικά υπεύθυνος και υπεύθυνος ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής ένταξης Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ
[5] Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Υπεύθυνη Δράσεων Προαγωγής των Πρακτικών Αυτοβοήθειας/ Αλληλοβοήθειας σε ζητήματα Υγείας, του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας
[6] Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

και β) με προφορική ανακοίνωση με τίτλο: “Μελέτη, Αποτύπωση και Εξερεύνηση των Διαφοροποιητικών Χαρακτηριστικών των Ομάδων Αυτοβοήθειας στο Πεδίο των Εξαρτήσεων.
Εισηγητές: Βαλεντίνα Δημητριάδου, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Στέλεχος ομάδας έρευνας, τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Χουλιάρας Ηλίας, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Υπεύθυνος Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων

Ετικέτες: συνέδριο