ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή στο 18ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγείας στην Ευρώπη (International Association for Health Policy in Europe – IAHPE)

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το 18ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας (IAHPE), με τίτλο: «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία στην εποχή της κρίσης και της αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού».

Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό συνέδριο με διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Οι βασικές θεματικές του συνεδρίου ήταν οι εξής:

• Συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και η επίδρασή τους στο αγαθό της υγείας και στο περιβάλλον.
• Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
• Η κρίση στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στην υγεία και την μεταρρύθμιση πολιτικής υγείας.
• Η προσφυγική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την κοινωνία.
• Ακαδημαϊκές ελευθερίες σε κίνδυνο.
• Κοινωνικά κινήματα και υγεία.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00, στο πλαίσιο του στρογγυλού τραπεζιού «Κοινωνικά κινήματα και δημόσια υγεία», συμμετείχε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας με εισήγηση των στελεχών του Σ. Λαϊνά, Αλ. Γεωργίου και Κ. Δημητριάδου με τίτλο: «Η συμμετοχή δεν είναι πανάκεια. Συζητώντας για τον κίνδυνο της αλλοτρίωσης των κινημάτων στο χώρο της υγείας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κρίσης».

Ετικέτες: επιστημονικές συναντήσεις, Θεσσαλονίκη, συνέδριο