ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετέχει στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ΕΛΨΕ και θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του το πρόγραμμα διοργανώνει συμπόσιο με τίτλο: Το ζητούμενο της διεύρυνσης των προσεγγίσεων πρόληψης στο χώρο του σχολείου: Θεωρητικά ζητήματα και προτεινόμενες πρακτικές. Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 18:30, στο αμφιθέατρο Σκουβαρά, στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Οργανωτής: Σωτήρης Λαϊνάς
Συζητητής: Φοίβος Ζαφειρίδης

Περίληψη Συμποσίου
Η διαρκής διόγκωση διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, όπως η εξάρτηση, η βία, η παραβατικότητα, στις σύγχρονες κοινωνίες αντανακλάται ολοένα και περισσότερο και στις σχολικές κοινότητες. Το γεγονός αυτό θέτει μια σειρά προβληματισμών για επιστήμες όπως η Ψυχολογία και η Παιδαγωγική. Οι προβληματισμοί σχετίζονται με: α) τα μέχρι τώρα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα παρεμβάσεων πρόληψης για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, β) την αναγκαιότητα διεύρυνσης των επιστημονικών θεωρήσεων και πρακτικών γύρω από την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και γ) την ανάδειξη ελπιδοφόρων προσεγγίσεων και πρακτικών, οι οποίες βασίζονται σε κριτικές προσεγγίσεις της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Στο παρόν συμπόσιο θα παρουσιαστούν εργασίες που επιχειρούν να αναδείξουν την αναγκαιότητα διεύρυνσης της οπτικής και των εφαρμογών πρόληψης στο χώρο του σχολείου, προκειμένου να παραχθούν περισσότερο κατάλληλες και βιώσιμες λογικές παρέμβασης. Βασικό πλαίσιο αναφοράς των εισηγητών τριών εκ των τεσσάρων εισηγήσεων είναι το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ., το οποίο υλοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων εδώ και δεκαέξι χρόνια και το οποίο λειτουργεί στην παρούσα φάση σε τέσσερις πόλεις της χώρας.
Η πρώτη εισήγηση αφορά στην ανάδειξη ενός διαφορετικού θεωρητικού πλαισίου κατανόησης για το ζήτημα της πρόληψης των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων μέσα από την κριτική προσέγγιση υφιστάμενων θεωρήσεων και πρακτικών και την περιγραφή ενός εναλλακτικού μοντέλου ερμηνείας και σχεδιασμού παρεμβάσεων πρόληψης. Η δεύτερη εισήγηση αναλύει το φαινόμενο της ψυχολογικοποίησης και των συνεπειών του στη σχολική πραγματικότητα, μέσα από τα παραδείγματα των συνηθέστερων κλινικών οντοτήτων που εντοπίζονται σε αυτή. Η τρίτη εισήγηση αφορά στην περιγραφή παραδειγμάτων συμμετοχικών παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποίησε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στη σχολική κοινότητα. Η τέταρτη εισήγηση αναφέρεται στην αναγκαιότητα ανάπτυξης συμμετοχικών δράσεων στη σχολική κοινότητα, στην βάση των ενδιαφερόντων των μαθητών και με στόχο την ενεργοποίηση των μελών της κοινότητας στην λήψη σημαντικών αποφάσεων για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας στο σχολείο και των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς και στην σύνδεση του σχολείου με ζητήματα της κοινωνίας γύρω και έξω από το σχολείο.

Εισηγήσεις:

Ο επαναπροσδιορισμός της φιλοσοφίας και των πρακτικών πρόληψης με βάση τις κριτικές προσεγγίσεις της Ψυχολογίας

Σωτήρης Λαϊνάς

Η ψυχολογικοποίηση της σχολικής πραγματικότητας: Παραδείγματα, εμπειρίες και επιπτώσεις

Κώστας Φραγκιαδάκης

Παραδείγματα συμμετοχικών παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Ευγενία Αδαμοπούλου, Δήμητρα Γαβριηλίδου, Ελευθερία Κούτρα

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ενθάρρυνση των μαθητών στην συμμετοχή και ανάληψη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της σχολικής κοινότητας: Παραδείγματα από τη σχολική ζωή

Άρτεμις Κεφαλίδου, Ηλέκτρα Καρακατσάνη

Ετικέτες: επιστημονικές συναντήσεις, συνέδριο