ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (Βαρκελώνη, 31/8/2021- 3/9/2021).

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετέχει με δύο εισηγήσεις στο σημαντικό διεθνές συνέδριο που διοργανώνει για 15η φορά η Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογική Εταιρεία. Οι εισηγήσεις βασίζονται σε αναδυόμενους προβληματισμούς από τη δουλειά των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας και συμβάλλουν στη σύγχρονη συζήτηση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών για την αξιοποίηση των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην ερμηνεία και την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγείας.

Τα στοιχεία των εισηγήσεων (τίτλος, ονόματα εισηγητών/ριων και περιλήψεις) παρατίθενται παρακάτω:

Self-help / Mutual Aid Groups in the Light of Commons: Peer Education Based on Self-organized Procedures and Mutual Aid

Sotiris Lainas, Psychologist, MSc, PhD & Kiki Dimitriadou, Psychologist, MSc

Abstract

Self-help / mutual aid groups for health issues are a significant manifestation of the peer groups’ dynamic in dealing with various life problems. Commons could provide a useful interpretive frame for understanding their dynamic and operation. Self-help / mutual aid groups constitute peer communities that produce significant amounts of experiential knowledge, a different kind of knowledge that contributes to the overall understanding and overcoming of various health problems. Solidarity and mutual aid that are the key features of these groups, act as catalysts for the employment of experiential knowledge. Self-help/mutual aid groups are an eminent domain for the application of informal education processes between peers. People with various health issues or psychosocial problems are entering these groups and gaining precious knowledge and skills in order to overcome their problems through their systematic participation in the group. In this presentation, we will attempt to present the rising issues concerning the processes and learning conditions in the context of commons, such as the context of a self-help/ mutual aid group. More specifically, we will present the issues concerning the experiential knowledge gained by peers in order to overcome their problems, as well as how peers learn to operate within a collective context and how they learn to put in practice principles of peer governance. Dealing with these issues may contribute to the wider conversation over informal learning processes in contexts of commons, especially if we take into account that self-help/mutual aid groups are integrated and entrenched paradigms of peers’ self-organized actions.

Enriching alternative prevention approaches for addiction and psychosocial problems with the concept of educational commons

Evgenia Adamopoulou, Psychologist, MSc, PhD(c)

Abstract

This paper will discuss a future research about the relationship between educational commons and prevention of addiction and other psychosocial problems. The main purpose of this research is to explore if the implementation of educational commons in a school setting can contribute to the prevention of psychosocial problems. The principles and values of Action Research are a key element of this research. Educational commons are an alternative value and action system which is collectively governed by school community based on the principles of equality, collaboration, caring and sharing, experimentalism, active and creative participation. According to the theoretical background of Self-help Promotion Program, prevention interventions should have similar goals and values in order to be effective. Therefore, the interventions organized by Self-help Promotion Program take place in a collective and cooperative spirit with equal participation of students, teachers and parents. Their aim is to promote community’s well – being, strengthen the social fabric, cultivate respect, establish interpersonal relationships and boost creativity. Examples from Self-Help Promotion Program past interventions which are based on the ideas of Action Research will be briefly presented. 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορεί κάποιος/α να αντλήσει από τον παρακάτω σύνδεσμο: www.europeansociology.org