ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

Η κεντρική δράση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες καθώς και από τυχερά παιχνίδια.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης που παραδοσιακά απευθύνονται σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης,
 • σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης που διατηρούν ένα επίπεδο λειτουργικότητας και δεν έχουν προσεγγίσει ποτέ ανάλογα προγράμματα,
 • σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και παράλληλα ψυχικά προβλήματα σε στενή συνεργασία με αρμόδιους φορείς,
 • σε μέλη ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας, καθώς και
 • σε μέλη του προγράμματος χορήγησης υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, δεν χορηγεί υποκατάστατα και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας μας είναι:

 • η εξατομικευμένη παρέμβαση, ανάλογα με τις ανάγκες και τη φάση ζωής κάθε μέλους,
 • η συνδιαμόρφωση του πλάνου δράσης και εμπλοκής  στο πρόγραμμα από το προσωπικό του προγράμματος από κοινού με κάθε ενδιαφερόμενο,
 • η ελαχιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου του κινήτρου στην αρχική φάση της προσπάθειας,
 • η έμφαση στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ως βάση της απεξαρτητικής διαδικασίας,
 • η ενεργός συμμετοχή και η ανάληψη ευθύνης των άμεσα ενδιαφερομένων όχι μόνο στη διαδικασία υποστήριξης, αλλά και στο σχεδιασμό της.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι οι εξής:

 • Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων.
 • Ομάδες υποστήριξης-κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.
 • Ατομικές συναντήσεις που αφορούν στην κινητοποίηση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα καθώς και στη διαρκή πλαισίωση της απεξαρτητικής διαδικασίας.Υποστήριξη σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα.
 • Δράσεις κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήματα.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών.
 • Δράσεις αλληλεγγύης στις τοπικές κοινωνίες που λειτουργούν τα προγράμματα.
 • Ευαισθητοποίηση ατόμων στην αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια.
 • Υποστήριξη στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων με αίτημα άλλο από αυτό της εξάρτησης.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Οδυσσέως 19 (εντός στοάς), περιοχή Βαρδάρη, 1ος και 2ος όροφος, 54629, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310500477-8 (Φαξ)
E-mail: thessaloniki@selfhelp.gr

Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-20:00
Σάββατο: 11:00-18:00