ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Υποστήριξη συγγενών και φίλων

Μια από τις βασικές δράσεις του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η υποστήριξη συγγενών και φίλων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που διατυπώνουν ανάλογο αίτημα. Η μεθοδολογία υποστήριξης και κινητοποίησης των συγγενών και σημαντικών άλλων των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης βασίζεται στις σύγχρονες ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων.

Η υποστήριξη των συγγενών και οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης πραγματοποιείται μέσα: α) από ατομικές συναντήσεις υποστήριξης, β) από τις ομάδες υποστήριξης γονέων και συγγενών εξαρτημένων, γ) από τη συμμετοχή συγγενών και σημαντικών άλλων στα σεμινάρια του προγράμματος και δ) με τη διασύνδεση με ανάλογες ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.

Η ευελιξία και η εξατομίκευση της παρέμβασης, που αποτελούν βασική συνιστώσα της λειτουργίας του προγράμματος, χαρακτηρίζουν και τη συγκεκριμένη δράση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τη φάση ζωής και τις ανάγκες τους.