ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει αναπτυχθεί το Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών. Το Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα ενηλίκων που υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα.

Βασικός άξονας της λειτουργίας του Ανοικτού Προγράμματος είναι η προαγωγή της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και από μη φαρμακευτικές εξαρτήσεις. Το πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση στη χώρα που αξιοποιεί την ιδέα της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης. Οι ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας άλλωστε, αποτελούν διεθνώς τον τρίτο πυλώνα των προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης πέρα από τα κλασσικά «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα και τα προγράμματα υποκατάστασης. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία του έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μεγάλο αριθμό χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών και μελών των οικογενειών τους, χωρίς λίστες αναμονής, ιδιαίτερα χαμηλό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε όλους, ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκονται στην απεξαρτητική διαδικασία και βασικός του στόχος είναι η υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά και αλκοόλ και των οικογενειών τους και σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άλλες μορφές εξαρτήσεων όπως τα τυχερά παιχνίδια.

Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων

Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί την κομβική δράση στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ανθρώπων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Βασικά χαρακτηριστικά του κέντρου είναι η προσβασιμότητά του, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, καθώς και ότι ενεργό ρόλο στη διαχείριση και τη λειτουργία του αναλαμβάνουν τα ίδια τα μέλη του προγράμματος.

Βασικοί άξονες λειτουργίας του Κέντρου είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση στην αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια.
 • Η υποστήριξη μελών ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.
 • Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ανθρώπους σε αρχική φάση απεξάρτησης.
 • Η κινητοποίηση και εμψύχωση ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης για έναρξη ή συνέχιση της προσπάθειας απεξάρτησης σε συστηματική βάση.
 • Η διασύνδεση των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης με παλιότερα μέλη των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.
 • Η κινητοποίηση εξαρτημένων που προσεγγίζουν το Ημερήσιο Κέντρο για συμμετοχή στις υπόλοιπες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος.
 • Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ένα σημαντικό διάστημα αποχής από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε επιμέρους προβλήματα τους.

Η αποχή από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης. Με επίκεντρο το Ημερήσιο Κέντρο υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης:

 • Ομάδες υποστήριξης – κινητοποίησης
 • Ατομικές συναντήσεις
 • Δράσεις κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήματα.
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
 • Ευαισθητοποίηση ατόμων στην αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια και διασύνδεση με ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων με αίτημα άλλο από αυτό της εξάρτησης