ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας
με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Προσέγγιση εξαρτημένων στο δρόμο και στην κοινότητα

Μια από τις πρώτες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στα Χανιά ήταν η οργάνωση και πραγματοποίηση εξορμήσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης τα οποία αποτελούν χώρους συνάντησης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, αξιοποιώντας της μακρόχρονη εμπειρία του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πραγματοποιούσε παρόμοια δράση μέχρι το 2009. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε αρχικά σε συνεργασία με τη μονάδα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ Χανίων, ενώ μετά τα μέσα του 2013 υλοποιείται μόνο από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων. Σε εβδομαδιαία βάση μια ομάδα στελεχών του προγράμματος πραγματοποιεί εξορμήσεις σε χώρους που κινούνται άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης. Στόχος της δράσης είναι η διερεύνηση των αναγκών των αν-θρώπων αυτών, η υποστήριξη τους σε σχέση με τις εκφραζόμενες ανάγκες και η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με προγράμματα απεξάρτησης της πόλης (για όσους ανθρώπους δε συμμετέχουν ήδη σε κάποιο πρόγραμμα).

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης γίνεται προσπάθεια στάθμισης της κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε εξαρτημένος και εν συνεχεία επιχειρείται η συνέχιση της συνεργασίας από το δρόμο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με πρώτη επιλογή το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων το οποίο είναι άμεσα προσβάσιμο και ο εξαρτημένος έχει ήδη γνωρίσει στο δρόμο τα μέλη του προσωπικού. Η δεύτερη φάση της παρέμβασης αφορά στην προσπάθεια αναίρεσης των βασικών εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με πρόβλημα εξάρτησης που κινείται για πολλές ώρες της ημέρας του ή και στο σύνολο αυτής στο δρόμο. Πέρα δηλαδή από την ανάγκη διαχείρισης του προβλήματος της εξάρτησης συνήθως προκύπτει πληθώρα προβλημάτων ιατρικών, νομικών, οικονομικών και κοινωνικών τα οποία είναι άμεσα συνδεόμενα και με το ζήτημα της εξάρτησης. Σε αυτό το πλαίσιο η δουλειά της προσέγγισης στο δρόμο ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου, ενώ για την κάλυψη των αναγκών πολλών από τους ανθρώπους που προσεγγίζονται στο δρόμο απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που να εμπλέκει ένα σύνολο υπηρεσιών και άλλων τυπικών και άτυπων φορέων κοινωνικής υποστήριξης.