ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων έχει προστεθεί μια νέα δυνατότητα εκπαίδευσης που αφορά στην εμβάθυνση στα θεωρητικά και ερευνητικά ζητήματα του πεδίου των εξαρτήσεων. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδεύονται στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, στην κριτική ανάγνωση της θεωρίας και στις ερευνητικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, καλούνται να μελετήσουν επιλεγμένα άρθρα και βιβλία, να μεταφράσουν υλικό, να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίες συζητήσεις και σεμινάρια θεωρητικής εμβάθυνσης στο πεδίο των εξαρτήσεων και να συμβάλλουν στη διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες ξεκινούν στην παρούσα φάση. Οι έρευνες πραγματοποιούνται με την ευθύνη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Η κατεύθυνση αυτή έχει διάρκεια 6 μήνες ή 800 ώρες. Από τους συμμετέχοντες απαιτείται φυσική παρουσία και διαθεσιμότητα για 30 ώρες/εβδομαδιαίως.

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Δημοτικός Ξενώνας Ραψάνης), όπου εδρεύει το Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες και απόφοιτους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Γιατρούς (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: Ψυχιάτρους, Γενικούς Γιατρούς)
  • Ψυχολόγους
  • Κοινωνιολόγους
  • Νομικούς / Δικαστικούς
  • Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους
  • Κοινωνικούς Λειτουργούς
  • Εκπαιδευτικούς (Ά βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης)
  • Νοσηλευτές
    Για αποφοίτους άλλων σχολών ή ιδρυμάτων η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από την αρμόδια επιτροπή.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες/ουσες. Οι συμμετέχοντες/ουσες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να διαμένουν στον Ξενώνα Ραψάνης. Κατά το διάστημα συμμετοχής στη θεωρητική / ερευνητική κατεύθυνση προσφέρεται διαμονή και ημιδιατροφή. Οι συμμετέχοντες/ούσες με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους λαμβάνουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού κύκλου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο education@selfhelp.gr επισημαίνοντας στο θέμα το πρόγραμμα για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 1/11/2019.
Περισσότερες πληροφορίες :
Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-16:00
τηλ: 24950 61191, Δημητριάδου Βαλεντίνα

Ετικέτες: εκπαίδευση, Ραψάνη