ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Διεξαγωγή ομιλιών για το φαινόμενο της εξάρτησης και την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε γονείς και εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανιών

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων με τον Δήμο Χανίων,  πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με τίτλο “Το φαινόμενο της εξάρτησης: αιτίες, αντιμετώπιση, αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια στην σχολική κοινότητα’’ σε γονείς και εκπαιδευτικούς του 3ου Γενικού Λυκείου Χανίων και σε εκπαιδευτικούς του 2ου  ΕΠΑΛ Χανίων. Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των σχολείων στις 13 και 22 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα.

Σκοπός των εν λόγω δράσεων ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο των εξαρτήσεων και την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην σχολική κοινότητα.

Ενδεικτικά ερωτήματα που προσεγγίστηκαν:

Τι είναι το φαινόμενο των εξαρτήσεων;

Ποιες είναι οι αιτίες του;

Ποιος είναι ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών στην πρόληψη της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων;

Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στο σχολείο;

Η συζήτηση έγινε με συμμετοχικό τρόπο και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβληματική σχέση που μπορεί να αναπτύσσουν τα παιδιά με τις εφαρμογές του διαδικτύου.

Ομιλία στο 3ο Λύκειο Χανίων