ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων με τον Δήμο Χανίων,  πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με τίτλο “Το φαινόμενο της εξάρτησης: αιτίες, αντιμετώπιση, αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια στην σχολική κοινότητα’’ σε εκπαιδευτικούς του 1ου Γυμνασίου Κισσάμου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου στις 26 Απριλίου 2023.

Σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο των εξαρτήσεων και την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην σχολική κοινότητα.

Ενδεικτικά ερωτήματα που προσεγγίστηκαν:

Τι είναι το φαινόμενο των εξαρτήσεων;

Ποιες είναι οι αιτίες του;

Ποιος είναι ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων;

Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στο σχολείο;

Η συζήτηση έγινε με συμμετοχικό τρόπο και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβληματική σχέση που μπορεί να αναπτύσσουν τα παιδιά με τις εφαρμογές του διαδικτύου.

 

ομιλία στο 1ο γυμνάσιο Κισσάμου