ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας το οποίο διοργάνωσε η ΕΛΨΕ στην Αλεξανδρούπολη από τις 15/5 έως 19/5. Το πρόγραμμα συμμετείχε με τη διοργάνωση συμποσίου με τίτλο:

Οι πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως μια ελπιδοφόρα πρακτική της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Προβληματισμοί και παραδείγματα από το πεδίο των εξαρτήσεων και των προβλημάτων υγείας.
Διοργανωτής – Πρόεδρος: Σωτήρης Λαϊνάς, Ψυχολόγος, MSc, PhD, Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ., Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.
Συζητήτρια: Σοφία Αδάμ, Οικονομολόγος, MSc, PhD, Ίδρυμα Xάινριχ Μπελ

Τίτλοι εισηγήσεων και ομιλητές/ριες:
Θεωρητικό πλαίσιο και αναδυόμενες μεθοδολογικές αρχές ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με άξονα την αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχείριση και την αλληλοβοήθεια.
Σωτήρης Λαϊνάς, Ψυχολόγος, MSc, PhD, Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ., Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Πρακτικές αλληλοβοήθειας και αυτοδιαχείρισης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ.: Προκλήσεις-προβληματισμοί
Αλέξανδρος Γεωργίου, Κοινωνικός Επιστήμονας, MSc, Υπεύθυνος Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

Κοινοτική ψυχολογία και εναλλακτικά κοινωνικοικονομικά παραδείγματα
Κώστας Φραγκιαδάκης, Ψυχολόγος Msc, Υπεύθυνος Δράσεων Επανένταξης Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης,  Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.

Ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας πολιτών με προβλήματα σωματικής υγείας: Ορισμοί, μεθοδολογίες υποστήριξης,  προβληματισμοί και προοπτικές.
Κική Δημητριάδου, Ψυχολόγος, Msc, Υπεύθυνη Δράσεων Προαγωγής της Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας στη Σωματική Υγεία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας
Σωτήρης Λαϊνάς, Ψυχολόγος, MSc, PhD, Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ., Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Ετικέτες: επιστημονικές συναντήσεις, συνέδριο