ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή στο Select Respect Φόρουμ

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας διοργάνωσε εργαστήριο με τίτλο Δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στους άμεσα ενδιαφερόμενους κατά τη διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του 1ου Select Respect Forum.

Το εργαστήριο εστίασε στην ανάδειξη της οπτικής των άμεσα ενδιαφερομένων – μελών του προγράμματος σε φάση κοινωνικής ένταξης για τις κρίσιμες διαστάσεις της απεξάρτησης και της ένταξης.

Καθώς ένας από τους κύριους στόχους του Φόρουμ ήταν η προώθηση του δημόσιου διαλόγου για ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξης, θεωρήσαμε ανακόλουθο και περιοριστικό να αναπαράξουμε το δικό μας κυρίαρχο επιστημονικό λόγο. Εξάλλου, η αντίφαση να ορίζουν την ατζέντα της ένταξης οι κοινωνικά ενταγμένοι επισημάνθηκε κατά την εναρκτήρια ανοικτή συζήτηση του Φόρουμ.

Για να αποφύγουμε το μονόλογο των ειδικών προσκαλέσαμε δύο μέλη του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και δύο μέλη του προγράμματος της Λάρισας ώστε να αναλύσουν και να συζητήσουν τα κεντρικά ζητήματα που είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο κατά την προσπάθεια απεξάρτησης, όσο και στην πορεία για την κοινωνική τους (επαν)ένταξη.

Ο Αντώνης, ο Γιώργος, η Αναστασία και ο Χρήστος έριξαν φως στις προκλήσεις και τα σημαντικά σημεία αυτής της πορείας. Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν:

  • τη σημασία των σχέσεων και δεσμών ανάμεσα σε ανθρώπους με κοινό πρόβλημα,
  • τη μοναδικής ποιότητας αλληλοϋποστήριξη που παρέχεται ανάμεσα στους ομότιμους, χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση από ειδικούς,
  • την ανάγκη για ελευθερία και το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης,
  • τη θεώρηση της απεξάρτησης ως μαθησιακής διαδικασίας που καλύπτει ελλείμματα του παρελθόντος και εισάγει σε ένα νέο τρόπο ζωής,
  • την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απεξάρτησης με προσανατολισμό στην κάλυψη βασικών αναγκών, χωρίς πολύπλοκες ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες,
  • τη σημασία της συνδιαμόρφωσης του πλαισίου υποστήριξης, το οποίο δεν ακολουθεί άκαμπτα σχήματα, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επαγγελματιών και εξαρτημένων και λαμβάνει υπόψη του την ιστορία, τις εκφρασμένες ανάγκες και τους στόχους του ανθρώπου που εκδηλώνει αίτημα απεξάρτησης,
  • την αξία της συνεργασίας επαγγελματιών και εξαρτημένων, με έμφαση στην ανάδειξη του λόγου και της εμπειρικής γνώσης των δεύτερων,
  • τις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητα άνθρωποι που βιώνουν ή κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό σε μια συνθήκη κοινωνικοοικονομικής κρίσης, σε εχθρικούς προς τη διαφορετικότητα θεσμούς,
  • την αντίφαση της προσπάθειας ένταξης σε μια κοινωνία που δημιουργεί αποκλεισμούς και αναπαράγεται μέσα από αυτούς, καθώς και
  • την ανάγκη νοηματοδότησης της προσπάθειας απεξάρτησης μέσα από τη σύνδεση της με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και τη συνάντηση με άτομα και ομάδες που βιώνουν αντίστοιχες δυσκολίες και εμπόδια στην κοινωνική τους ένταξη.

Το εργαστήριο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων-ουσων και παρήγαγε ιδέες συνέχισης του διαλόγου που αναπτύχθηκε.

Το 1ο Select Respect Φόρουμ «Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη – Κοινωνική ένταξη, διακρίσεις, διαφορετικότητα» διοργανώθηκε από το Δίκτυο Select Respect και έδωσε τη δυνατότητα σε ενεργούς πολίτες, εκπροσώπους κρατικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων να συναντηθούν και να ανταλλαγούν εμπειρίες με στόχο την προώθηση της ένταξης αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Ετικέτες: δικαιώματα, Θεσσαλονίκη, κοινωνική ένταξη