Skip to main content

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης προϋποθέτει τη συνάντηση και τη συνεργασία των ανθρώπων σε ανθρώπινα πλαίσια

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, στο πλαίσιο των δράσεων του στο πεδίο της πρόληψης, συνεργάζεται με το ΕΠΑ.Λ Σητείας συστηματικά τα τελευταία 7 χρόνια (από το σχολικό έτος 2011-2012). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από κοινού με εκπαιδευτικούς και μαθητές δράσεις με βάση τις εκφρασμένες από τους ίδιους ανάγκες. Βασικό προσανατολισμό των δράσεων αποτελεί η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινότητα και η άρση των παραγόντων που αποτελούν τη βάση εμφάνισης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους δημιουργήθηκε, όπως κάθε χρόνο, μια μεικτή ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Κεντρική ιδέα των μαθητών φέτος αποτελεί η πραγματοποίηση ενός διημέρου ανοιχτών εκδηλώσεων και δράσεων με θέμα το σεβασμό του διαφορετικού και την αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του διημέρου, πραγματοποιούνται με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς εβδομαδιαίες συναντήσεις, καθώς και προβολές ταινιών πάνω σε κοινωνικά ζητήματα που προβληματίζουν τους νέους: ρατσισμός, διαφορετικότητα, βία, ανισότητες, κλπ. Στην πορεία των συναντήσεων και των συζητήσεων με αφορμή τις προβολές ταινιών, γεννήθηκε στην ομάδα η ανάγκη γνωριμίας και συνύπαρξης με νέους ανθρώπους της πόλης που βιώνουν ή κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, με επιπλέον στόχο τη συμμετοχή των τελευταίων στο διήμερο δράσεων.

Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε μια κοινή δράση με τους μαθητές του ΕΠΑΛ Σητείας και του ΕΕΕΕΚ Σητείας, στην οποία οι μαθητές των δυο σχολείων γνωρίστηκαν και έπαιξαν με τα «Παιχνίδια του Κόσμου». Η γνωριμία των παιδιών των δύο σχολείων με αφορμή «Τα Παιχνίδια του Κόσμου» και η συνεργασία τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική για όλους τους συμμετέχοντες. Το νοιάξιμο, το γέλιο, η χαρά, το παιχνίδι, η φροντίδα ήταν κεντρικά χαρακτηριστικά της συνάντησης τόσο για τους μαθητές του ΕΠΑΛ, όσο και για τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι όταν δομείται ένα περιβάλλον δημιουργικό που εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν, να σχετίζονται και να αναπτύσσονται προσωπικά και συλλογικά και παρεμπιπτόντως να υπερβαίνονται προβλήματα όπως η μη αποδοχή της διαφορετικότητας, η μοναξιά, τα στερεότυπα.

Άλλωστε, με βάση τη φιλοσοφία του προγράμματος ορισμένες από τις γενεσιουργές αιτίες των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, όπως η βία στα σχολεία, η σχολική διαρροή, ο νεανικός αλκοολισμός, η εφηβική κατάθλιψη κ.α., είναι η αποξένωση και η απομόνωση του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία, οι επιφανειακές σχέσεις των ανθρώπων, ο έντονος ανταγωνισμός, τα καταναλωτικά πρότυπα και η απομάκρυνση του ατόμου από τις πραγματικές του ανάγκες. Συνεπώς, η πρόληψη οφείλει να έχει στόχο την άμβλυνση των αιτιών αυτών μέσα από συλλογικές δράσεις που στοχεύουν άμεσα στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, την επικοινωνία, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τη συνεργατικότητα, την ανάληψη ευθυνών, τη φιλία, την αγάπη και την υποχώρηση του ατομικιστικού προτύπου ζωής.

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας βασίζει τον τρόπο λειτουργίας του στις σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και άλλων κοινωνικών επιστημών, καθώς και του πεδίου των εξαρτήσεων. Βάσει αυτών των προσεγγίσεων, στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις των αιτιών του προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, τίθενται στο επίκεντρο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους, με κύρια προτάγματα τη χειραφέτησή τους και την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους. Κεντρικοί άξονες των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα είναι η έννοια της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των άμεσα ενδιαφερόμενων.