ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας
με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στη Θεματική Εβδομάδα

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας συμμετείχε και τη φετινή σχολική χρονιά στην Θεματική Εβδομάδα που υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας, με δράσεις για την πρόληψη των εξαρτήσεων και τη δημοκρατική συμμετοχή και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα «Η δημοκρατική συμμετοχή και η συλλογική δράση ως παράγοντες πρόληψης των εξαρτήσεων». Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας συνεργάστηκε με τα εξής σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Σητείας, 2ο Γυμνάσιο Σητείας, Γυμνάσιο Χανδρά, Γυμνάσιο Παλαικάστρου και Γυμνάσιο Τουρλωτής. Στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρόγραμμα αξιοποίησε συμμετοχικές μεθοδολογίες, με έμφαση στο διάλογο και τη συνεργατική διερεύνηση.

Συγκεκριμένα, στα πέντε σχολεία πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τους μαθητές σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης, τις αιτίες του και την πρόληψη. Στις συζητήσεις δόθηκε έμφαση στη σχέση των εφήβων με το αλκοόλ, καθώς και με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, μέσα από το διάλογο αναδύθηκαν οι βασικοί στόχοι της πρόληψης, όπως η δημιουργία σχέσεων, η ελεύθερη και δημιουργική έκφραση, η επικοινωνία, η συνεργασία, η συλλογικότητα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας. Στη συνέχεια, έγινε μια σύνδεση του διαλόγου για την πρόληψη με την υλοποίηση μιας συλλογικής δράσης με τους μαθητές, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι μια ενεργή, συνεκτική, δημοκρατική σχολική κοινότητα μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στις αιτίες που γεννούν τις εξαρτήσεις και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις (συλλογικό και συνεργατικό παιχνίδι) με τα «Παιχνίδια του Κόσμου», όπου οι μαθητές γνώρισαν και έπαιξαν παιχνίδια από διάφορους πολιτισμούς του κόσμου.

Στο 1ο και στο 2ο Γυμνάσιο Σητείας, πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις με τους μαθητές  με στόχο την ανάδειξη των προτάσεων τους για τη βελτίωση της καθημερινότητας, του κλίματος και των σχέσεων στη σχολική τους κοινότητα. Έτσι, με αφορμή τις προτάσεις των μαθητών και στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής και της ανάληψης ευθύνης, εκτός από τις παραστάσεις με τα «Παιχνίδια του Κόσμου», πραγματοποιήθηκαν και μικρές συλλογικές δράσεις με σκοπό να διαμορφώσουν το χώρο τους στο σχολείο, ώστε να είναι πιο ζεστός και φιλόξενος.