ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ STREETWORK ΣE ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που σύναψε με το Δήμο Χανίων, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας  Χανίων ξεκίνησε τις δράσεις που αφορούν:

–          την προσέγγιση χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών (streetwork) σε κεντρικά σημεία της πόλης από εξειδικευμένο προσωπικό

–          τις ομιλίες σε εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 7ου Δημοτικού Σχολείου,και σε εκπαιδευτικούς  και γονείς του 19ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και του Γενικού Λυκείου Βάμου, που αφορούν την ενημέρωση για το φαινόμενο της εξάρτησης και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα πρόληψης στην σχολική κοινότητα.

Οι παραπάνω δράσεις βρίσκονται εν εξελίξει και θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2022. Τέλος έχει υλοποιηθεί σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με όλους τους εμπλεκόμενους στους φορείς υγείας, που απασχολούνται στο Τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης σε ανθρώπους, που προσεγγίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν ζητήματα εξάρτησης.

ομιλία στο 2ο Δημοτικό σχολείο Χανίων

 

ομιλία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Στην προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνονται οι  παρακάτω δράσεις τις οποίες ανέλαβε να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Εξαρτημένων Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων:

–          Την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών (streetwork) σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σημαντικές υπηρεσίες (π.χ. πλατείες, Επείγοντα Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ.α.) με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη στη θεραπευτική διαδικασία και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

–          Την ανάπτυξη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ ενός στελέχους του προγράμματος και των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων του Δήμου, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης σε ανθρώπους που προσεγγίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν  ζητήματα εξάρτησης.

–          Την πραγματοποίηση ομιλιών σε σχολεία του Δήμου Χανίων και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Ομιλία στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

 

Ομιλία στο Γενικό Λύκειο Βάμου