Skip to main content

Λαϊνάς, Σ. (2024). Κριτικές προσεγγίσεις της δουλειάς στην κοινότητα. Θεωρητικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο: Προσεγγίσεις και παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα. Διοργάνωση: Κέντρο Πρόληψης Άτρακτος Πιερίας, 3/3/2024.

Λαϊνάς, Σ. (2023). Το φαινόμενο της εξάρτησης ως απότοκο της διογκούμενης κοινωνικής απορρύθμισης. Συζητώντας για το ρόλο των επιστημών και της κοινωνίας στην αντιμετώπισή του. Εισήγηση στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών «Δ. Μπάτσης», στις 30/11/2023. Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=9bD1f7AG3VI

Λαϊνάς, Σ. (2023). Συζητώντας για τις ομάδες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στο πλαίσιο των Κοινών και συνδέοντας τες με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 2ο Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Αθήνα: 24-25 Νοεμβρίου 2023 – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λαϊνάς, Σ. (2023). Η πρόταση της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στις νέες μορφές εξάρτησης. Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής, Δελφοί, 3-5/11/2023.

Λαϊνάς, Σ. (2023). Η σημασία της συνεργασίας των δομών απεξάρτησης με τα ΤΕΠ. Το παράδειγμα συνεργασίας του ΤΕΠ του ΓΝΛ και του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής. Λάρισα, 15-18/6/2023.

Λαϊνάς, Σ. (2023). Πρόληψη: Ας μιλήσουμε για την αυτοδιαχείριση. Εισήγηση στην εκδήλωση με τίτλο: Πρόληψη: Ας μιλήσουμε για την αυτοδιαχείριση. Διοργάνωση: Κέντρο Πρόληψης Λάρισας – Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας. Λάρισα, 1-6-2023.

Λαϊνάς, Σ. & Δημητριάδου, Β. (2023). Συζητώντας για το φαινόμενο της εξάρτησης: Μύθοι, πραγματικότητες και δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων εξάρτησης. Εισήγηση στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση/εργαστήριο που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στις 23/3/2023.

Γεωργίου Αλ., (2023). Η συμβολή της Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας στο πεδίο της απεξάρτησης. Εισήγηση στη διημερίδα με θέμα: Μαθαίνοντας και ξεμαθαίνοντας: Διάλογοι πάνω στην τρέλα. Αθήνα, 3-4/3/2023. Διοργάνωση: Δίκτυο Ακούγοντας Φωνές Αθήνας, Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία.

Χαλεπούδης, Μ. (2022). Οι ομάδες αυτοβοήθειας ως αξιόπιστη πρόταση στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Εισήγηση στο διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: Σύγχρονες αντιλήψεις για τις αιτίες και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η σημασία της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. Διοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 30/11/2022

Λαϊνάς, Σ. (2022). Η θέαση του φαινομένου της εξάρτησης υπό το πρίσμα των σύγχρονων κριτικών επιστημονικών προσεγγίσεων. Εισήγηση στο διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: Σύγχρονες αντιλήψεις για τις αιτίες και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η σημασία της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. Διοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 30/11/2022.

Ζάχου, Μ. & Σουρλατζή, Κ.(2022). Εργαστήρια Κατασκευής “Παιχνιδιών του Κόσμου” στο Πλαίσιο των Δράσεων Πρόληψης στην Σχολική Κοινότητα.3ο Πανελλήνιο Συνέδριο:Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, 5,6/11/2022

Γεωργίου Αλ., Χαλεπούδης Εμ., (2022). Πρακτικές παρέμβασης με άξονα την αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο: Παραδείγματα από τον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στην ημερίδα: Ομάδες Αυτοβοήθειας στο Αλκοόλ-Πολυοικογενειακές Κοινότητες. Ελπίδα και αλλαγή μέσα από το μοίρασμα της προσωπικής εμπειρίας. Αθήνα, 5/11/2022. Διοργάνωση: Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ, ΨΝΑ, Μονάδα απεξάρτησης τοξικομανών 18 ΑΝΩ, ΨΝΑ, Μονάδα εξαρτήσεων Β΄Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.

Lainas, S. (2022). Supporting the central role of people with addiction problems in addressing their problems. The example of Self – Help Promotion Program in Greece. E-short communication στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις εξαρτήσεις Lisbon Addictions 2022 “Global Addictions”. Λισαβόνα 23-25/11/2022. Διοργάνωση: Portuguese General-Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies (SICAD), the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), the journal Addiction/Society for the Study of Addiction (Addiction/SSA), and the International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Λαϊνάς, Σ. (2022). Κριτική προσέγγιση της πρόληψης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στο χώρο του σχολείου. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας σε συμπόσιο με τίτλο: “Η ενεργή σχολική κοινότητα ως παράγοντας αλλαγής: ο κεντρικός ρόλος της Παιδαγωγικής, η συμβολή της Ψυχολογίας και η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης”. Θεσσαλονίκη, 10-13/11/2022. Διοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ σε συνεργασία με τον κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ.

Αδαμοπούλου, Ε., Κιουπκιολής, Α. & Πεχτελίδης, Γ. (2022). “Εμπλουτίζοντας τις παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων με την λογική των εκπαιδευτικών κοινών.”, Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 21-23 Οκτωβρίου 2022, Πάτρα

Lainas, S. (2022). Organization and Governance of Work Integration Social Enterprises. Emerging issues and perspectives. ICA CCR European Research Conference. Athens: 13-15/7/2022

Lainas, S. (2022). Creating a bridge from opioid substitution therapy to an « abstinent » program. Expériences from an ongoing psychosocial intervention by Self Help Promotion Programs in Greece. ISAM Practice and Policy Interest Group (ISAM-PPIG) Webinar (25/6/2022).

Λαϊνάς, Σ. (2022). Εισάγοντας την έννοια της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στο πεδίο της πρόληψης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Διενέργεια εκπαιδευτικού εργαστηρίου απευθυνόμενου στα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας και του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας. Λάρισα, 25/6/2022.

Λαϊνάς, Σ. (2022). Η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των πρακτικών μας στο πεδίο των εξαρτήσεων, υπό το πρίσμα των νέων αναδυόμενων αναγκών. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο: Νέες προτάσεις στην υποστήριξη και στην κοινωνική ένταξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Οι νέες μονάδες του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλία. Διοργάνωση: Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλία, Λάρισα, 30/6/2022.

Γεωργίου Αλ., Γκαϊφύλλιας Κ., (2022). Το φαινόμενο της εξάρτησης στη σύγχρονη εποχή και η ενδυνάμωση των κοινωνικών υποστηρικτικών θεσμών ως αντίβαρο. Εισήγηση και ανοικτή συζήτηση στην εκδήλωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς και Μουρεσίου. Ζαγορά, 27/5/2022. Διοργάνωση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Λαϊνάς, Σ. & Αδαμοπούλου, Ε. (2022). “Όροι και προϋποθέσεις ώστε η συμμετοχή να αποτελεί χειραφετητική διαδικασία”, στο “Συμπόσιο Αυτομόρφωσης: Εκπαιδευτικά κοινά” το οποίο οργανώθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα SMOOTH (18-19/2/2022, Θεσσαλονίκη)

Lainas, S. & Dimitriadou, K. (2021). Self-help / Mutual Aid Groups in the Light of Commons: Peer Education Based on Self-organized Procedures and Mutual Aid. 15th Conference of the European Sociological Association: Sociological Knowledges for Alternative Futures. Barcelona, 31/8-3/9/2021.

Adamopoulou, E. (2021).  Enriching alternative prevention approaches for addiction and psychosocial problems with the concept of educational commons. 15th Conference of the European Sociological Association: Sociological Knowledges for Alternative Futures. Barcelona, 31/8-3/9/2021.

Λαϊνάς, Σ. (2021). Μπορεί να αποτελέσει η πανδημία ένα καταλύτη αλλαγών στο πεδίο των εξαρτήσεων; Εισήγηση στο Webinar του ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις: Θεραπεία των εξαρτήσεων: Προκλήσεις λόγω της Covid 19, 24/5/2021.

Λαϊνάς, Σ. (2021). Μπορεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων; Εισήγηση στην 1η ημερίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του ΕΑΠ, 8/5/2021.

Λαϊνάς, Σ. (2021). Δημιουργώντας και λειτουργώντας ομάδες στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Συμβουλευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές. Εισήγηση στον κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης και Εργαστήρια Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Πολιτικής Οικονομίας & Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 19/5/2021.

Λαϊνάς, Σ. & Αδαμοπούλου, Ε. (2021). Όροι και προϋποθέσεις που καθιστούν την ΚΑΛΟ χειραφετητική πρόταση για την ένταξη. Εισήγηση στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Η πρόταση της Κ.ΑΛ.Ο. για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία – Προσεγγίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση, 27/2/2021. Διοργάνωση: Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ Νομού Χανίων.

Λαϊνάς, Σ. (2021). Η λειτουργία της ομάδας ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης ενός εγχειρήματος ΚΑλΟ: Μοντέλα, διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ιδέες και πρακτικές διευκόλυνσης εσωτερικής λειτουργίας. Διενέργεια εκπαιδευτικού εργαστηρίου έπειτα από πρόσκληση του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ Νομού Χανίων, 18/2/2021.

Λαϊνάς, Σ. (2020). Προβληματική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και προσφυγικοί / μεταναστευτικοί πληθυσμοί:  Οι διαστάσεις του προβλήματος και οι πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του. Εισήγηση στο: 1st International Conference of ILABSEM on “Routes, Impacts and Policies connected to the current Mass Migratory Movements. Thessaloniki, Greece, Οctober, 30-31.

Λαϊνάς, Σ. (2020). Η κρίση στο πεδίο των εξαρτήσεων και η άκριτη αποδοχή της υφιστάμενης συνθήκης. Είναι αναγκαία μια συνολική αναθεώρηση των επιστημονικών οπτικών και πρακτικών μας; Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας/ΕΚΕ. Αθήνα, 23-25/9/2020.

Λαϊνάς, Σ. (2019). Χρειαζόμαστε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στον εθισμό σε ουσίες; Εισήγηση στο 3ο Ιατρικό Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής, ΑΘήνα 29/11 – 1/12/2019

Λαϊνάς, Σ. (2019). Οι έννοιες της αυτοδιαχείρισης, της αυτοοργάνωσης και της αλληλοβοήθειας ως βασικοί πυλώνες χειραφετητικών κοινωνικών και κοινοτικών εγχειρημάτων. Θεωρητικά ζητήματα και ανακύπτοντα ερευνητικά ερωτήματα. Εισήγηση στο 25ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο – Συνέδριο με θέμα «Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες», Ρέθυμνο, 8-10/11/2019

Αδαμοπουλου, Ε. & Γαβρηιλίδου, Δ. (2019). Δουλεύοντας με την κοινότητα. Η μεθοδολογία παρέμβασης των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: “Ενδυνάμωση, Αυτοβοήθεια και Κοινοτική Παρέμβαση”. 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επ΄ Αρωγή. Ηράκλειο 10 -11/10/2019

Ρουμελιώτη, Ε. & Γεωργίου, Α. (2019). Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προαγωγής της υγείας και κοινοτικής ανάπτυξης σε ημιορεινή περιοχή της χώρας. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: “Ενδυνάμωση, Αυτοβοήθεια και Κοινοτική Παρέμβαση”. 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επ΄ Αρωγή. Ηράκλειο 10 -11/10/2019

Χαμαλίδου, Α. (2019). Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη.Μια εναλλακτική Πρόταση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης για ένταξη στην κοινότητα μέσα από τον πολιτισμό και την ιστορία. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: “Ενδυνάμωση, Αυτοβοήθεια και Κοινοτική Παρέμβαση”. 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επ΄ Αρωγή. Ηράκλειο 10 -11/10/2019

Λαϊνάς, Σ. (2019). Αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη και κινητοποίηση κοινωνικού κεφαλαίου στη φροντίδα υγείας. Εισήγηση στο Forum για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας (20η Συνάντηση – Β’ Περίοδος). Άρτα 27-29 Σεπτεμβρίου 2019.

Lainas, S. (2019). Integrating critical scientific approaches and self – help / mutual aid practices as a progressive answer to the contemporary needs in the field of addiction. 17th EFTC Conference, 19 – 20/9/2019, Thessaloniki, Greece.

Lainas, S., Georgiou, Al. & Dimitriadou, K. (2019). Important issues of our work in Greece. 15th European Expert Meeting on Self Help Support. Berlin, Germany, 17-20/9/2019.

Δημητριάδου, Κ. & Λαϊνάς, Σ. (2019). Ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας πολιτών με προβλήματα σωματικής υγείας: Ορισμοί, μεθοδολογίες υποστήριξης, προβληματισμοί και προοπτικές. Εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνεδρίου της ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: Οι πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως μια ελπιδοφόρα πρακτική της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Προβληματισμοί και παραδείγματα από το πεδίο των εξαρτήσεων και των προβλημάτων υγείας. Αλεξανδρούπολη 17/5/2019.

Φραγκιαδάκης, Κ. (2019). Κοινοτική ψυχολογία και εναλλακτικά κοινωνικοικονομικά παραδείγματα. Εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνεδρίου της ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: Οι πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως μια ελπιδοφόρα πρακτική της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Προβληματισμοί και παραδείγματα από το πεδίο των εξαρτήσεων και των προβλημάτων υγείας. Αλεξανδρούπολη 17/5/2019.

Γεωργίου, Αλ. (2019). Πρακτικές αλληλοβοήθειας και αυτοδιαχείρισης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ.: Προκλήσεις-προβληματισμοί. Εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνεδρίου της ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: Οι πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως μια ελπιδοφόρα πρακτική της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Προβληματισμοί και παραδείγματα από το πεδίο των εξαρτήσεων και των προβλημάτων υγείας. Αλεξανδρούπολη 17/5/2019.

Λαϊνάς, Σ. (2019). Θεωρητικό πλαίσιο και αναδυόμενες μεθοδολογικές αρχές ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με άξονα την αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχείριση και την αλληλοβοήθεια. Εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνεδρίου της ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: Οι πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως μια ελπιδοφόρα πρακτική της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Προβληματισμοί και παραδείγματα από το πεδίο των εξαρτήσεων και των προβλημάτων υγείας. Αλεξανδρούπολη 17/5/2019.

Λαϊνάς, Σ. (2019). Συζητώντας για τη χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου: Αλήθειες, μύθοι, κίνδυνοι και οφέλη. Εισήγηση στο συνέδριο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με τίτλο: “Τεχνολογικές εξελίξεις και Δικαιοσύνη”, στο πλαίσιο της συνεδρίας με θέμα: Τα παιδιά και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Λάρισα 10 & 11/5/2019.

Αδαμοπούλου, Ε. (2019). Ο ψυχικός πόνος. Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο “Ο πόνος και οι μορφές του”στα πλαίσια του διήμερου εκδηλώσεών “Γνωρίζοντας τον Πόνο”, Χανιά 5-6 Απριλίου.

Δημητρίάδου, Κ. (2019). Τα βασικά βοηθητικά χαρακτηριστικά των ομάδων αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. Εισήγηση σε τραπέζι με τίτλο “Η αξία της αλληλοβοήθειας, της αυτοοργάνωσης και της συλλογικής δράσης στην αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου” στα πλαίσια του διήμερου εκδηλώσεών “Γνωρίζοντας τον Πόνο”, Χανιά 5-6 Απριλίου.

Αδαμοπούλου, Ε. (2019). Η αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στην Εσπερίδα του Συλλόγου Ψυχολόγων Χανίων, 23/1/2019

Γεωργίου, Αλ. & Λαϊνάς, Σ. (2018). Ανθρωποκεντρικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων: Μεθοδολογίες υποστήριξης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: «Υποστηρίζοντας ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 8-11 Νοεμβρίου 2018.

Καραμπίλια, Ισ. & Φιλίππου Ε. (2018). Η εμπειρία των ατόμων με «συνυπάρχουσες δυσκολίες» στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: «Υποστηρίζοντας ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 8-11 Νοεμβρίου 2018.

Λαϊνάς, Σ., Νερολιάτσου Σ. & Χαλεπούδης, Μ. (2018). Η ανάδειξη νέων μεθοδολογιών επανένταξης μελών προγραμμάτων υποκατάστασης στο πλαίσιο συνεργασίας «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης και προγραμμάτων υποκατάστασης. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: «Υποστηρίζοντας ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 8-11 Νοεμβρίου 2018.

Γαβριηλίδου, Δ. (2018). Συμμετοχικές μεθοδολογίες παρέμβασης στο πεδίο της πρόληψης: παραδείγματα δράσεων του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στη σχολική κοινότητα. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «ΕΠ’αρωγή». Ρέθυμνο, 11-12 Οκτωβρίου 2018.

Λαϊνάς, Σ. (2018). Εναλλακτικές θεωρήσεις του ρόλου των κοινωνικών επιστημόνων στο πεδίο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «ΕΠ’αρωγή», Ρέθυμνο, 11-12 Οκτωβρίου 2018.

Αδαμοπούλου, Ε. & Αμπάτη, Α. (2018). Παρουσίαση εργαστηρίου κατασκευής ξύλινων, παραδοσιακών παιχνιδιών, από όλο τον κόσμο στη Ραψάνη. Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, 4-8 Σεπτεμβρίου 2018.

Ρουμελιώτη, Ε. (2018). Το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ξενώνας Ραψάνης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. και η σύνδεσή του με την τοπική κοινότητα της Ραψάνης. Εισήγηση στο 3ο Ιστορικό Συνέδριο Ραψάνης “Ο Τόπος και οι Άνθρωποι”. Ραψάνη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2018.

Δημητριάδου, Β. (2018). Όταν η Εναλλακτική Κοινότητα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνάντησε τους ανθρώπους της Ραψάνης. Εισήγηση στο 3ο Ιστορικό Συνέδριο Ραψάνης “Ο Τόπος και οι Άνθρωποι”. Ραψάνη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2018.

Adamopoulou, E., Fragiadakis, K., Gavriilidou, D. & Spanou, E. (2018). Using “Games of the World” in education and community actions. Presentation at Play, Perform, Learn, Grow: Exploring creative community practices. Thessaloniki, 13-15/4/2018.

Λαϊνάς, Σ. (2018).  Επανένταξη εξαρτημένων. Εισήγηση στην εκδήλωση με τίτλο: Καινοτόμες προτάσεις επανένταξης. Διοργάνωση: Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας & Σύλλογος για το Σωφρονισμό και την Επανένταξη “Διέξοδος”. Λάρισα, 27 Μαρτίου 2018.

Γεωργίου, Α. (2018). Η κοινωνικοπολιτική διάσταση του φαινομένου της εξάρτησης και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα Ουσιοεξάρτηση: Πρόληψη, Θεραπεία, Αντιμετώπιση. Διοργάνωση: Μεραρχία Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ). Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2018.

Αδαμοπούλου Ε., Γαβριηλίδου Δ. & Κούτρα Ελ. (2017). Παραδείγματα συμμετοχικών παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική κοινότητα. Εισήγηση στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 19-22/10/2017.

Λαϊνάς, Σ. (2017). Ο επαναπροσδιορισμός της φιλοσοφίας και των πρακτικών πρόληψης με βάση τις κριτικές προσεγγίσεις της Ψυχολογίας. Εισήγηση στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 19-22/10/2017.

Φραγκιαδάκης, Κ. (2017). Η ψυχολογικοποίηση της σχολικής πραγματικότητας: Παραδείγματα, εμπειρίες και επιπτώσεις. Εισήγηση στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 19-22/10/2017.

Γαβριηλίδου, Δ. & Αδαμοπούλου, Ε. (2017). Η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού στις παρεμβάσεις πρόληψης στο χώρο του σχολείου. Εισήγηση στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης «Συμπλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες». Ερμούπολη Σύρου, 18-21/10/2017.

Δημητριάδου, Κ. & Λαϊνάς, Σ. (2017). Η Συμβολή των Ομάδων Αυτοβοήθειας / Αλληλοβοήθειας στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Υγείας & ο Ρόλος των Επαγγελματιών Υγείας στην Πλαισίωση τους. Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας «Επ’αρωγή». Χανιά, 12-13/10/2017.

Lainas, S., Georgiou. Al. & Dimitriadou, K. (2017). Participation is not Panacea. Discussing about the danger of alienation of health movement initiatives’ within the capitalistic crisis context. Presentation at the 18th IAHPE Conference, “European health policies in the era of capitalist crisis and restructuring”, Thessaloniki, 21-24/9/2017.

Dimitriadou, K., Lainas, S. & Georgiou, Al. (2017). Utilizing self-help/mutual aid practices in physical health field. Presentation at the 14 European Expert’s Meeting on Self Help Support. Nottingham, 12-15/9/2017.

Φραγκιαδάκης, Κ. & Σταματιάδου, Κ. (2017). Διερευνώντας την αξιοποίηση των πρακτικών ΚΑΛΟ στην κοινωνική ένταξη απεξαρτημένων: ορίζοντας το πλαίσιο, συζητώντας για τις δυσκολίες, αναδεικνύοντας τις προοπτικές. 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα, 9-11 Ιουνίου 2017.

Λαϊνάς, Σ. (2017). Ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας: Φιλοσοφία, βασικά χαρακτηριστικά, τρόπος λειτουργίας. Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας και Εταιρείας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής «Ιπποκράτης» με τίτλο: Π.Φ.Υ. Το θεμέλιο της εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Η φροντίδα των ασθενών υπόθεση όλων μας. Κέρκυρα, 2-5/6/2017.

Αδαμοπούλου, Ε & Γαβριηλίδου, Δ. (2017). Αξιοποιώντας τις αρχές της κοινοτικής ψυχολογίας στις παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Εισήγηση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), Θεσσαλονίκη, 10-14/5/2017.

Λαϊνάς, Σ. (2017). Μεθοδολογίες δόμησης και λειτουργίας ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων με άξονα τις πρακτικές αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. Εισήγηση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), Θεσσαλονίκη, 10-14/5/2017.

Δημητριάδου, Κ. & Λαϊνάς, Σ. (2017). Δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στους άμεσα ενδιαφερόμενους στα ζητήματα υγείας: Μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων προαγωγής των πρακτικών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας σε ζητήματα υγείας. Εισήγηση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ (με διεθνή συμμετοχή), Θεσσαλονίκη, 10-14/5/2017.

Φραγκιαδάκης, Κ. (2017). Απεξάρτηση και κοινωνική ένταξη: πλαίσιο, μεθοδολογία, εμπειρίες και πρακτικές. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας “Άτομα, θεσμοί, Κοινωνία: ο κόσμος της Ψυχολογίας”, Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαΐου 2017.

Λαϊνάς, Σ. (2017). Επαναπροσδιορίζοντας τη φιλοσοφία και τις μεθοδολογίες παρέμβασης στη δουλειά στην κοινότητα: Η αξιοποίηση των αρχών της Κριτικής Κοινοτικής Ψυχολογίας και του κινήματος της Ψυχολογίας της Απελευθέρωσης. Εισήγηση στην ημερίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση με τίτλο: Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις: Να κάνουμε την κοινωνία ανθρώπινη μάλλον, παρά να κοινωνικοποιήσουμε τους ανθρώπους. Αθήνα, 6-5-2017.

Λαϊνάς, Σ. & Φραγκιαδάκης, Κ. (2017). Από τις πρακτικές αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης στις πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για μια βιώσιμη διαδικασία ένταξης: Θεωρητικά ζητήματα και παραδείγματα πρακτικών. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Θεσσαλονίκη, 4-7/5/2017.

Λαϊνάς, Σ. (2016). Δουλεύοντας με την κοινότητα με μια ολιστική και κριτική οπτική: Ιδέες και προτεινόμενες πρακτικές στο νέο τοπίο της πρόληψης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης Ρόδου Δίοδος. Ρόδος, 17/6/2016.

Λαϊνάς, Σ. (2016). Εισήγηση στην εκπαιδευτική συνάντηση/ συζήτηση που διοργάνωσε η “Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία” με θέμα: Τα κινήματα των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία και των οικογενειών για ένα άλλο σύστημα ψυχικής υγείας. Αθήνα, 10/6/2016.

Λαϊνάς, Σ. (2016). Η φιλοσοφία και οι πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών. Εισήγηση σε ημερίδα με θέμα “Εξαρτήσεις” την οποία διοργάνωσε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με τη συνεργασία του Γραφείου Κοινωνικής Διακονίας της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας και με την υποστήριξη του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» και της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Τομέων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας. Μεσολόγγι, 31/3/2016.

Λαϊνάς, Σ. (2016). Εισαγωγή στις κριτικές προσεγγίσεις των αιτιών και των τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου των εξαρτήσεων. Εργαστήριο απευθυνόμενο σε επαγγελματίες υγείας και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις εξαρτήσεις που διοργάνωσε το Γραφείο Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Μεσολόγγι, 30/3/2016.

Λαϊνάς, Σ. (2016). Η αντίσταση στην αλλοτρίωση ως βάση συνεργασίας στο πεδίο των εξαρτήσεων. Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο: “Η Πρόκληση της Συνεργασίας στις Δομές Αντιμετώπισης της Εξάρτησης. Συνδέσεις, Φραγμοί, Προοπτικές“, την οποία διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Αθήνα: 18/3/2016.

Λαϊνάς, Σ. (2016). Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των εξαρτημένων: Η πρόταση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο: Η πρόταση της αυτοβοήθειας-αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Διοργάνωση: Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας – Αντιδημαρχία Νεολαίας και Παιδείας Δήμου Λαρισαίων. Λάρισα: 28-1-2016.

Ζαφειρίδης, Φ. (2016). Σχόλιο για τη συνεχιζόμενη αποτυχία των πολιτικών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο: Η πρόταση της αυτοβοήθειας-αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Διοργάνωση: Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας – Αντιδημαρχία Νεολαίας και Παιδείας Δήμου Λαρισαίων. Λάρισα: 28-1-2016.

Λαϊνάς, Σ. (2015). Συζητώντας για ένα διαφορετικό παράδειγμα παρέμβασης στο πεδίο των εξαρτήσεων: Αντλώντας ιδέες και πρακτικές από τις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου. Εισήγηση στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης. Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία». Ιωάννινα, 15-18/10/2015.

Αδαμοπούλου, Ε., Γαβριηλίδου, Δ., Σοφιανού, Δ. (2015). Ακολουθώντας την Τρίτη γενιά προγραμμάτων πρόληψης: Το παράδειγμα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. Εισήγηση στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης. Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία». Ιωάννινα, 15-18/10/2015.

Λαϊνάς, Σ. (2015). Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της Κοινοτικής και Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας στην υποστήριξη εξαρτημένων. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Ιωάννινα, 9-11/10/2015.

Δημητριάδου, Κ. & Λαϊνάς, Σ. (2015). Ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις υποστήριξης συγγενών εξαρτημένων: Ανακύπτοντες προβληματισμοί και προκύπτουσα μεθοδολογία από την εμπειρία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Ιωάννινα, 9-11/10/2015.

Αδαμοπούλου, Ε. & Γαβριηλίδου, Δ. (2015). Αναζητώντας ένα διαφορετικό παράδειγμα δράσεων στην πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων: Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Ιωάννινα, 9-11/10/2015.

Αδαμοπούλου Ε. & Σοφιανού Δ. (2015). Η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού σε δράσεις πρόληψης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων: Παραδείγματα από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος, 1-2/10/2015.

Γκαϊφύλλιας Κ. & Μιχαηλίδου Γ. (2015). Εναλλακτικές προσεγγίσεις Κοινωνικής Εργασίας στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων. Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος, 1-2/10/2015.

Λαϊνάς, Σ. (2015). Ο σημαντικός ρόλος των ομάδων Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας για την Ενδυνάμωση και την Ευημερία των Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης. Συζητώντας για τις Διεθνείς Εμπειρίες και τους τρόπους Ανάπτυξης των Ομάδων στην Ελλάδα. Παρουσίαση στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26-9-2015.

Lainas, S. & Dimitriadou, K. (2015). Supporting Self-Help/Mutual Aid Groups in Eras of Social Dislocation: Emerging themes from the Field. Paper presented at the 13th European Experts’ Meeting on Self-Help Support: Self-Help Groups and Self-Help Support in transitional times in Europe: Challenges and perspectives for self-help groups and self-help supporters. Organization: Self-Help Promotion Program of Aristotle University of Thessaloniki. Chania, Greece, 13-16/5/2015.

Georgiou Al., Gavriilidou D., & Fragiadakis, K. (2015). Self-Help Groups and Self-Help Support Situation in Greece (Country report). Paper presented at the 13th European Experts’ Meeting on Self-Help Support: Self-Help Groups and Self-Help Support in transitional times in Europe: Challenges and perspectives for self-help groups and self-help supporters. Organization: Self-Help Promotion Program of Aristotle University of Thessaloniki. Chania, Greece, 13-16/5/2015.

Chouliaras, Il. & Dimitriadou, V. (2015). Discussing about the Key Features of Self-Help Groups in the Field of Drug and Alcohol Addiction. Paper presented at the 13th European Experts’ Meeting on Self-Help Support: Self-Help Groups and Self-Help Support in transitional times in Europe: Challenges and perspectives for self-help groups and self-help supporters. Organization: Self-Help Promotion Program of Aristotle University of Thessaloniki. Chania, Greece, 13-16/5/2015.

Λαϊνάς, Σ. (2015). Φιλοσοφία και Πρακτικές των Κριτικών Προσεγγίσεων της Ψυχολογίας. Εισήγηση στο σεμινάριο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Διοργάνωση Κέντρο Πρόληψης Νομού Χανίων, 22/4/2015.

Ζαφειρίδης, Φ. (2014). Η κατασκευή της εξάρτησης ως νοσολογικής οντότητας. Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Ρέθυμνο: 3-5 Οκτωβρίου 2014.

Λαϊνάς Σ. (2014). Φιλοσοφία και μεθοδολογίες υποστήριξης των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας: το ζητούμενο της ακηδεμόνευτης πρακτικής των άμεσα ενδιαφερομένων. Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Ρέθυμνο: 3-5 Οκτωβρίου 2014.

Αδαμοπούλου, Ευγ. & Γαβριηλίδου, Δ. (2014). Η δράση από κοινού με την τοπική κοινωνία: Μια διαφορετική προσέγγιση στη δόμηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος 3-4 Ιουλίου 2014.

Χουλιάρας, Ηλ. & Δημητριάδου, Κ. (2014). Αξιοποιώντας την ιδέα της αυτοβοήθειας στο πεδίο της εξάρτησης: Οι δράσεις και η λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος 3-4 Ιουλίου 2014.

Lainas, S. (2014). Planning adequate methodologies for the utilization of self-help/mutual aid groups’ benefits in alcohol and substance abuse treatment. Examples from Greece. 40th Annual Symposium of the Kettil Bruun Society, 9 – 13 June 2014, Torino, Italy.

Λαϊνάς, Σ. (2014). Οι ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για εξαρτημένους ως ένα βασικό παράδειγμα της δυναμικής των δράσεων ομοτίμων. Βασικές βοηθητικές διαστάσεις, μεθοδολογίες διευκόλυνσης / υποστήριξης, τα όρια και τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης. Εργαστήριο στο πλαίσιο της διημερίδας με τίτλο: Συμβουλευτική Στήριξη Ομηλίκων: Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Διοργάνωση: ΣΥΚΕΟΜ & ΕΣΥΟΜ, Αθήνα, 2-3/5/2014.

Λαϊνάς, Σ. (2014). Δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την ευθύνη στους άμεσα ενδιαφερόμενους: η πρόταση των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ανθρωπίνων προβλημάτων. Εισήγηση στο Σεμινάριο Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πρόληψης  Εξαρτησιογόνων Ουσιών  Νομού  Χανίων, 22 Ιανουαρίου 2014.

Δημητριάδου, Κ. (2013). Προλαμβάνοντας τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο χώρο του σχολείου: διεκδικώντας και ανακτώντας το συλλογικό. Εισήγηση στην επιμορφωτική εκδήλωση της Δ.Δ.Ε Χανίων “Εκπαιδευτικοί και Μαθητές – Ενεργοί Πολίτες και Συνεργάτες για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων“, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 12 Δεκεμβρίου 2013.

Ζαφειρίδης, Φ. (2013). Εξάρτηση: Ανασκευάζοντας τους μύθους. Εισήγηση στην ημερίδα του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας με θέμα: «Εξαρτήσεις. Προσεγγίζοντας μύθους και αλήθειες». Άρτα 19 Οκτωβρίου 2013.

Γεωργίου, Αλ. (2013). Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας: Βασικές θέσεις και τρόπος λειτουργίας. Εισήγηση στην ημερίδα του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας με θέμα: «Εξαρτήσεις. Προσεγγίζοντας μύθους και αλήθειες». Άρτα 19 Οκτωβρίου 2013.

Λαϊνάς, Σ. (2013). Συζητώντας για την απεξάρτηση: το διαρκές ζητούμενο της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο “10 Χρόνια ΟKANA Χανίων: Από την εξάρτηση στη θεραπεία“, 1 Ιουλίου 2013, Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Διοργάνωση: ΟΚΑΝΑ – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Φραγκιαδάκης, Κ. (2013). Ψυχική Υγεία και Αυτοβοήθεια. Εισήγηση στο 3ο Φεστιβάλ Κόντρα στο Ρατσισμό και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, 27-30 Ιουνίου 2013, Δημοτικό Σχολείο Χαρισίου Μούκα, Κοζάνη. Διοργάνωση: ‘Αρσις Κοζάνης, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοζάνης, Σύλλογος Κοινωνιολόγων – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας.

Georgiou, A. (2013). Beyond self-help: social-political-economic crisis and solidarity. 12th European Expert Meeting on Self-Help Support. Florence, 19-22 June 2013.

Lainas, S. (2013). Enhancing 12 steps self-help groups: implications for adequate psychosocial interventions and the role of health practitioners. 12th European Expert Meeting on Self-Help Support. Florence, 19-22 June 2013.

Λαϊνάς, Σ. (2013). Μετατρέποντας τον ανθρώπινο πόνο σε προϊόν προς διαχείριση και αποκόμιση κέρδους: Παραδείγματα αλλοτριωμένων αντιλήψεων και πρακτικών από το «πεδίο» των εξαρτήσεων. Εισήγηση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) στην Αλεξανδρούπολη, 15-19/5/2013.

Φραγκιαδάκης, Κ. (2013). Μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου στον ύστερο καπιταλισμό: η Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου. Εισήγηση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) στην Αλεξανδρούπολη, 15-19/5/2013.

Σταματιάδου, Κ. (2012). Απόπειρες υποστήριξης και ένταξης των εξαρτημένων, σε εποχές κοινωνικής απορρύθμισης. Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο «Εργασιακή επανένταξη εξαρτημένων ατόμων, αδιέξοδα και προοπτικές» που διοργάνωσε το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ – «ΙΘΑΚΗ», Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2012.

Lainas, S., & Georgiou A. (2011). Action Research and Participatory Action Research as adequate methodologies for self help support. Examples from Greece. Εισήγηση στo πλαίσιο της 11ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Αυτοβοήθεια (11th European Expert Meeting on Self-Help Support). Järvenpää, Φινλανδία, 15-18 Ιουνίου 2011.

Georgiou, A. & Lainas, S. (2011). Self Help Supporters: A part of Society or apart from Society? Εισήγηση στo πλαίσιο της 11ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Αυτοβοήθεια (11th European Expert Meeting on Self-Help Support). Järvenpää, Φινλανδία, 15-18 Ιουνίου 2011.

Λαϊνάς, Σ. (2010). Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στο πεδίο των εξαρτήσεων: Συμβάλλοντας στην αφομοίωση ή αναζητώντας την ανατροπή; 2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής: “Εξαρτήσεις, Συνοσηρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία”. Διοργάνωση: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2010.

Λαϊνάς, Σ. (2010). Προάγοντας την αυτοβοήθεια στην αντιμετώπιση της εξάρτησης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. 2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής: “Εξαρτήσεις, Συνοσηρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία”. Διοργάνωση: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2010.

Λαϊνάς, Σ. (2009). Οι ομάδες αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης. Εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Έδεσσας, οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και το Κέντρο Πρόληψης Ν. Πέλλας, «Όραμα». Έδεσσα, 7 Δεκεμβρίου 2009.

Lainas, S. (2009). Alternative approaches and dominant scientific perspectives. Εισήγηση στο συμπόσιο με τίτλο: Addiction is a personal choice – treatment of addiction is a collective effort. 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association Conference on Treatment Guidance. Θεσσαλονίκη, 19-22 Νοεμβρίου 2009.

Λαϊνάς, Σ. & Ζαφειρίδης, Φ. (2009). Κοινωνικοπολιτισμική κρίση, απανθρωποιημένες επιστήμες και διαχειριστικές λογικές: Το παράδειγμα της εξάρτησης. Εισήγηση στο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: “Οι εξαρτήσεις στη σημερινή περίοδο της κρίσης. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Η ελληνική εμπειρία”. Μονάδα απεξάρτησης Ψ.Ν.Α. 18 Άνω. Αθήνα, 26-27 Οκτωβρίου 2009.

Georgiou, Al. & Lainas, S. (2009). Self Help Groups / organizations and Self Help Promotion in Greece. National Report 2009. Εισήγηση στo πλαίσιο της 10ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Αυτοβοήθεια (10th European Expert Meeting on Self-Help Support). Βερολίνο, 2-4 Σεπτεμβρίου 2009.

Λαϊνάς, Σ. (2009). Ο ρόλος των γονιών στην επανασύσταση της σχολικής κοινότητας. Εισήγηση στο 12ο Συνέδριο με θέμα “Γονείς στην Πρόληψη”. Διοργάνωση ΚΕΝΘΕΑ & Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Πάφου. Πάφος, 21 Μαρτίου 2009.

Λαϊνάς, Σ. (2009). Η πλαισίωση των πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας: Σκέψεις και Προβληματισμοί. Εισήγηση στην 3η Επιστημονική συνάντηση με θέμα: “Αλκοολισμός”, στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου κύκλου (2008-2009) συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, του τομέα Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

Λαϊνάς, Σ. (2008). Αμήχανες δράσεις μηχανιστικών προσεγγίσεων. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα της εταιρείας για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ψυχική υγεία (ΕΚΑΨΥ) με τίτλο Κοινωνικός αποκλεισμός και ψυχική υγεία. Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2008.

Λαϊνάς, Σ. (2008). Η πρόταση της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης. Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο Εθισμός ή ασθένεια της εξάρτησης; Από τη νευροβιολογία στη θεραπεία. Οργάνωση: ΜΚΟ Νηφάλιοι. Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2008.

Λαϊνάς, Σ. (2007). Κριτική αποτίμηση της αυτοβοήθειας στην εξάρτηση. Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο Κοινωνία και ψυχική Υγεία. Οργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 20-21/10.

Lainas, S. & Zafiridis, Ph. (2007). The underlying dangers of canceling self help groups’ revolutionary notions: the paradigm of NA. Εισήγηση στo πλαίσιo της 9ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Αυτοβοήθεια (9th European Expert Meeting on Self-Help Support). Λουβένη, 21-21 Ιουνίου 2007.

Georgiou, Al. & Lainas, S. (2007). The expansion of self help groups/initiatives in Greece: Boundaries and perspectives. Εισήγηση στο πλαίσιο της 9ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Αυτοβοήθεια (9th European Expert Meeting on Self-Help Support). Λουβένη, 21-24 Ιουνίου 2007.

Λαϊνάς, Σ. (2007). Η έννοια και οι εφαρμογές της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Εργαστήριο στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: “Η εξάρτηση ως πολιτισμικό φαινόμενο”. Οργάνωση: ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου. Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2007.

Georgiou, Al. & Lainas, S. (2007). From needs assessment of people with substance abuse problems to the participatory planning and implementation of supportive actions: The example of the Self Help Promoting Program. Εισήγηση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (2nd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece), Θεσσαλονίκη, 3-6 Μαΐου 2007.

Λαϊνάς, Σ. (2006). Από τη διαχείριση των προβλημάτων στη χειραφέτηση των πολιτών. Σκέψεις και προβληματισμοί για τη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: “Εξάρτηση: η έκφραση μιας ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής δυσλειτουργίας”. Οργάνωση: Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «Αργώ», Ψ.Ν.Θ. Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2006.

Lainas, S. & Fragiadakis. K. (2005). How do we Communicate Self Help in Greece. Εισήγηση στο πλαίσιο της 8ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Αυτοβοήθεια (8th European Expert Meeting for Self Help). Όσλο, 28-30 Οκτωβρίου 2005.

Λαϊνάς, Σ. (2005). Ψυχοκοινωνικά προβλήματα και Αυτοβοήθεια: Σκέψεις και Προβληματισμοί με βάση το Παράδειγμα της Τετραετούς Λειτουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Ημερίδα Απολογισμού Έργου Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, 2001 – 2004. Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2003.

Lainas, S. (2004). Health Practitioners and Self Help: Critical Approach and Redefinition of the Health Practitioner’s Role. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece), Θεσσαλονίκη, 3-5 Δεκεμβρίου 2004.

Ζαφειρίδης, Φ., Λαϊνάς, Σ. & Γκιουζέπας, Στ. (2004). Το πρόβλημα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του επιστήμονα υγείας. Εισήγηση την ημερίδα με θέμα “Ουσιοεξάρτηση και ο ρόλος του επαγγελματία υγείας”. Διοργάνωση: Κέντρο Πρόληψης Βέροιας «Η Πρόσβαση», Βέροια 11 Απριλίου 2004.

Λαϊνάς, Σ. (2003). Παρουσίαση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: “Κοινωνική και Πολιτική Προσέγγιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών. Υπάρχοντα Θεραπευτικά Προγράμματα-Προτάσεις”. Οργάνωση: Θεσσαλονίκη των πολιτών και της οικολογίας. Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2003.