ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019

Νέος Εισαγωγικός Κύκλος Εκπαίδευσης στο Πεδίο των Εξαρτήσεων

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης που υλοποιεί, πραγματοποιεί αυτόνομο εισαγωγικό κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων συνολικής διάρκειας 30 διδακτικών ωρών.
Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί σε 2 διήμερα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας στη Ραψάνη Λάρισας. Το πρώτο διήμερο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στις 19-20 Οκτωβρίου 2019.

Η παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναριακού κύκλου είναι ένα κριτήριο που λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για όσους/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, το οποίο φέτος θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. Αναλυτικές πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Όσοι/ες έχουν ενδιαφέρον για τα εισαγωγικά αυτά σεμινάρια, αλλά δεν δύνανται να συμμετάσχουν στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούν να παρακολουθήσουν αυτόνομα τον εισαγωγικό αυτό κύκλο, λαμβάνοντας βεβαίωση συμμετοχής για το συγκεκριμένο κύκλο.

Περιεχόμενο κύκλου εκπαίδευσης
Οι θεματικές ενότητες που θα καλύψει ο εισαγωγικός κύκλος εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων είναι οι εξής:

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του φαινομένου της εξάρτησης

Εισαγωγή στις κριτικές προσεγγίσεις του φαινομένου της εξάρτησης

Κριτική προσέγγιση της δράσης των ψυχοτρόπων ουσιών

Επιδημιολογικά στοιχεία για τα είδη των εξαρτήσεων και την εξάπλωση τους στη σύγχρονη εποχή

Εισαγωγή στις θεωρίες αιτιοπαθογένειας του φαινομένου της εξάρτησης

Εισαγωγή στις πρακτικές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (επαγγελματικές προτάσεις και προτάσεις αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας)

Εισαγωγή στις προσεγγίσεις πρόληψης των εξαρτήσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και Επιστημών Υγείας δημόσιων ιδρυμάτων της χώρας ή ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Για τη συμμετοχή αποφοίτων άλλων αναγνωρισμένων τμημάτων Πανεπιστημίου και ΤΕΙ απαιτείται συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Για την ένταξη του κάθε ενδιαφερόμενου στον εισαγωγικό κύκλο εκπαίδευσης απαιτείται η αποστολή βιογραφικού στο education@selfhelp.gr, όπου να αναφέρεται και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κύκλο έως τις 18/9/2019. Υπενθυμίζεται ότι ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών είναι 20 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος συμμετοχής
Η συμμετοχή στον εισαγωγικό κύκλο εκπαίδευσης είναι δωρεάν. Υπάρχει ένα κόστος συμμετοχής 30 ευρώ ανά άτομο σε κάθε διήμερο που αφορά αποκλειστικά τα λειτουργικά έξοδα του χώρου διεξαγωγής των σεμιναρίων καθώς και το πρωινό γεύμα.
Περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00 ): Δημητριάδου Βαλεντίνα, τηλ.: 2495061191

Ετικέτες: εκπαίδευση, Ραψάνη