ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Τελική αναφορά 13ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ειδικών για την Προαγωγή της Αυτοβοήθειας

Οι ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και η προαγωγή της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας σε μεταβατικές εποχές στην Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές για τις ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και τους επαγγελματίες υγείας του πεδίου

Διοργάνωση: Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Ημερομηνία, Τόπος: 13-16 Μαϊου 2015, Χανιά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Report of the 13th European Experts’ Meeting on Self-Help Support – “Self-Help Groups and Self-Help Support in transitional times in Europe: Challenges and perspectives for Self-Help Groups and Self-Help Supporters“.

The meeting was organized by Self-help Promotion Program in 13-16 May 2015 in Chania.

The meeting was held under the auspices of the Ministry of Health.