ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Στα πλαίσια του streetwork* που υλοποιεί το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο «Οδηγός για την Πόλη» με πληροφορίες που αφορούν τις δημοτικές και κοινωνικές δομές υποστήριξης ευάλωτων ομάδων που υπάρχουν στην πόλη των Χανίων.

Το εν λόγω φυλλάδιο αποτελεί έναν οδηγό επιβίωσης ο οποίος απευθύνεται σε ανθρώπους, χρήστες/-τριες ψυχοτρόπων ουσιών και μη, που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να καλύψουν τις πρωταρχικές τους ανάγκες και επιχειρεί να τους ενημερώσει για τις δομές παροχής βοήθειας στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν. Μέσα από την πληροφόρηση επιδιώκεται η συνολική κινητοποίηση των άμεσα ενδιαφερόμενων για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών και η αυτενέργεια για τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς τους.

*Η δράση του streetwork που ανέλαβε να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων αφορά την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σημαντικές υπηρεσίες (π.χ. πλατείες, Επείγοντα Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ.α.) με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη στη θεραπευτική διαδικασία και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.