ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Συμμετοχικός διάλογος και συλλογικές δράσεις σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Παλαικάστρου

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, σε συνεργασία με τις κοινωνικές επιστημόνισσες του Γυμνασίου Παλαικάστρου, πραγματοποίησε συναντήσεις συμμετοχικού διαλόγου και ανάπτυξης συλλογικών δράσεων με τις τρεις τάξεις του σχολείου.

Σε κάθε τάξη αναπτύχθηκε μία συζήτηση σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης και την πρόληψη αυτής. Μέσα από αυτή, αναζητήσαμε τον ορισμό της εξάρτησης, τις μορφές εμφάνισής της και τις αιτίες που τη συνοδεύουν και προτείναμε δυνατούς τρόπους για την πρόληψη αυτής. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες επέλεξαν και σχεδίασαν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες την ανάπτυξη μιας μικρής συλλογικής δράσης η οποία βασίστηκε στα ενδιαφέροντά τους και πραγματοποιήθηκε σε επόμενη συνάντηση.

Στόχος αυτής της δράσης ήταν αφενός η δημιουργία χώρου διαλόγου και προβληματισμού γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης και της πρόληψης και αφετέρου η ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την υλοποίηση δράσεων που βασίζονται στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, συμβάλλοντας στην βελτίωση του σχολικού κλίματος και προάγοντας την ενεργό συμμετοχή, την συμπερίληψη και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ευχαριστούμε θερμά το Γυμνάσιο Παλαικάστρου για την ευόδωση της συνεργασίας μας.

 

Ετικέτες: Παλαίκαστρο, πρόληψη, Σητεία