Skip to main content

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας σας προσκαλεί σε διήμερο αφιερωμένο στην αυτοδιαχείριση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ραψάνη της Λάρισας (https://goo.gl/maps/8QNS5xVdShs).

Κεντρικός στόχος του διημέρου είναι η ανάδειξη της σημασίας της αυτοδιαχείρισης ως μέσου απάντησης σε κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. Επιδιώκουμε το διάλογο μεταξύ εγχειρημάτων διαφορετικών τομέων, όπως αυτών της υγείας, της παιδείας, της εργασίας, της τοπικής ανάπτυξης, του αλληλέγγυου εμπορίου, της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή και της κοινωνικής ένταξης. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας διαχρονικά υποστηρίζει και ενισχύει ομάδες ή πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες και να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα κοινά τους ζητήματα στο χώρο της Υγείας. Η ανάδυση ποικιλόμορφων εγχειρημάτων τα τελευταία χρόνια, καθιστά απαραίτητη τη συνάντηση και αλληλεπίδρασή μας με αυτά, σε μια προσπάθεια αναζήτησης του κοινού μας τόπου στο πεδίο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Μέσα από το διάλογο που αναμένεται να αναπτυχθεί επιδιώκεται ακόμα:

α) Η γνωριμία της τοπικής κοινότητας με κοινωνικά εγχειρήματα.

β) Η ανάπτυξη διαλόγου με άλλα εγχειρήματα ή πολίτες που θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του διημέρου.

γ) Η περαιτέρω εμβάθυνση της κατανόησης των εργαζομένων και των μελών του προγράμματος για τις πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως τρόπου κάλυψης κοινωνικών αναγκών.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 17:30

Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Α.Σ. «Μαρίνος Αντύπας» και μελών των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Ά μέρος

Σάββατο 10:00-13:00 (Μουσείο Οίνου & Αμπέλου)

10:00-10:10 // Λίγα λόγια για το σκοπό της συνάντησης.

10:10-10:30 // Κοινοτική Τοπική Ανάπτυξη και δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών – πολιτικών χώρων.
Γιώργος Γριτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

10:30-10:50 // Παρουσίαση του οικοσυστήματος συνεργατισμού Καρδίτσας.
Βασίλης Μπέλλης,  Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας

10:50-11:10 // Το πρόταγμα της αποανάπτυξης και η επανανοηματοδότηση της ζωής ως ζητούμενο.
Γιάννης Μπίλλας, Εκπαιδευτικός-Βιοκαλλιεργητής – Γιώργος Κολέμπας, Εκπαιδευτικός

11:10-13:00 // Σύνοψη-Συζήτηση-Συμπεράσματα

Β΄ Μέρος

Σάββατο 17:00-20:00 (Μουσείο Οίνου & Αμπέλου)

Παρουσίαση εγχειρημάτων. Μέλη των παρακάτω εγχειρημάτων θα κληθούν να παρουσιάσουν συνοπτικά (15΄) το εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν, με βάση τους άξονες:

Ø  Ταυτότητα-Στόχοι

Ø  Σχέσεις με άλλα εγχειρήματα και την ευρύτερη κοινότητα

Ø  Προκλήσεις

Με τη συμμετοχή των:

  • Συνεργατική Εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ. – Εργατικό Ιατρείο
  • Εφημερίδα των Συντακτών
  • Εκδόσεις των Συναδέλφων
  • Κοινωνικό Ιατρείο Λάρισας
  • Το Μικρό Δέντρο που θα γίνει δάσος
  • Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης Βίος Coop
  • Γιορτές οικολογικής γεωργίας
  • ΚοινΣΕπ Νέοι Ορίζοντες
  • Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Omnes

Κριτική προσέγγιση οργανώσεων Τρίτου Τομέα της Οικονομίας, αναστοχασμός και σύνθεση
Σοφία Αδάμ, Υπεύθυνη Προγραμμάτων στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Σάββατο 20:30

Προβολή Ντοκιμαντέρ «Αναπτύσσοντας την Κοινωνική Οικονομία στην Καρδίτσα: Ένα Κοινωνικό Οικοσύστημα»

Γ΄ Μέρος

Κυριακή 10:00-13:00 (Μουσείο Οίνου & Αμπέλου)

10:00-10:45 // Η αυτοδιαχείριση κατά τα πρώτα χρόνια των Σπιτιών της Ιδέας.
Φοίβος Ζαφειρίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας

11:00-13:00 // Εργαστήρια για την αυτοδιαχείριση.
Στόχος των εργαστηρίων είναι η συζήτηση για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της αυτοδιαχείρισης μέσα από άξονες που θα προτείνουν οι εισηγητές/τριες ή θα προκύψουν από το διάλογο της προηγούμενης ημέρας. Μέσα από τα εργαστήρια θα αναζητήσουμε τις συγκλίσεις, τις αποκλίσεις, τα όρια και τις προοπτικές των κοινωνικών εγχειρημάτων, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της μεταξύ μας συνεργασίας.

13:00-14:00 // Παρουσίαση αποτελεσμάτων, συζήτηση, συμπεράσματα

Σημαντικές πληροφορίες

Δηλώσεις συμμετοχής
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μετακίνηση – διαμονή
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πρέπει να φροντίσουν για τη μετακίνηση και τη διαμονή τους στη Ραψάνη, καθώς το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει τη δυνατότητα να καλύψει μόνο τη φιλοξενία των εισηγητών-τριων.

Στοιχεία επικοινωνίας
Φραγκιαδάκης Κώστας, τηλ.: 2310500477, 6980358121
Μπάρδα Έλενα, τηλ.: 2310500447, 6979014661
Ρουμελιώτη Έρση (Ραψάνη), τηλ.: 2495061191, 6981908700

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας βασίζει τον τρόπο λειτουργίας του στις σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και άλλων κοινωνικών επιστημών, καθώς και του πεδίου των εξαρτήσεων. Βάσει αυτών των προσεγγίσεων, στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις των αιτιών του προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, τίθενται στο επίκεντρο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους, με κύρια προτάγματα τη χειραφέτησή τους και την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους. Κεντρικοί άξονες των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα είναι η έννοια της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των άμεσα ενδιαφερόμενων.