ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Έναρξη σεμιναρίου με θέμα την κοινωνική ένταξη ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων στην ΚΑλΟ

Θεωρώντας σημαντικό να ενισχυθεί μια δυναμική που αναπτύσσεται τελευταία, το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο Select Respect πήραν την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για τη σύνδεση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και την ευαισθητοποίηση υφιστάμενων φορέων ΚΑλΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές τις ομάδες.

Η παρούσα φάση αυτού του προγράμματος αφορά σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται στην υποστήριξη ατόμων μελών ευάλωτων και ειδικών ομάδων, με έμφαση σε αιτούντες/ουσες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες/τριες, σε εξαρτημένους/ες-απεξαρτημένους/ες, σε άστεγους/ες και σε ΡΟΜΑ. Επίσης απευθύνεται και σε πολιτισμικούς/ες διαμεσολαβητές/τριες, δηλαδή άτομα που μπορούν να επικοινωνήσουν τόσο στα ελληνικά όσο και στη γλώσσα των προσφύγων και μεταναστών/ριών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την υποστήριξη ομάδων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν έναν φορέα ΚΑλΟ κοινωνικής ένταξης με όρους βιωσιμότητας. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τις 19 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2018.

Ετικέτες: Θεσσαλονίκη, Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, κοινωνική ένταξη